اسامی زیبای دختر و معانی آن

اسامی زیبای دختر و معانی آن


منبع: روزگار

55

1401/7/5

18:25


ما برایتان مجموعه‌ای از اسامی دخترانه جدید، باکلاس و زیبا را گردآوری کردیم تا به شما در انتخاب اسم دخترتان کمک کرده باشیم. دقت کنید:

 • برخی از اسامی ممکن است هم دخترانه و هم پسرانه باشد.
 • برخی از اسامی با یک شکل نوشتاری یکسان و با تلفظ متفاوت معنای متفاوتی دارند.
 • برخی از اسامی با شکل نوشتاری و تلفظ یکسان، در فرهنگ و ریشه متفاوت دارای معنای متفاوتی هستند.

اسامی دخترانه باکلاس با الفبا

اَنوشا     
معنی: بیمرگ و جاویدان
ریشه: فارسی

اُلگا
معنی: اولین قدیسه‌ی روسی، همسر و نایب
ریشه: یونانی

اِلسانا     
معنی: مثل ایل، مثل مردم ایل و شهر و ولایت، چون خویشان
ریشه: ترکی

اِلناز      
معنی: مایه افتخار ایل، باعث فخر و تفاخر شهر و ولایت؛ موجب نعمت و رفاه و آسایش
ریشه: ترکی

اِلیکا      
معنی: هِل، دانه‌ی معطر گیاهی از تیره‌ی زنجبیل‌ها
ریشه: سنسکریت

اِلینا       
معنی: نیکویی و نعمت برای ما
ریشه: عربی

ایپک     
معنی: ابریشم، حریر، ابریشمی
ریشه: ترکی

آتریسا    
معنی: آذرگون مانند آتش، دختری با چهره‌ای زیبا و برافروخته
ریشه: فارسی

آترین     
معنی: آذرین مانند آتش، زیبا و پر انرژی
ریشه: فارسی

آتنا        
معنی: در اساطیر یونان، خدای اندیشه، هنر، دانش و صنعت
ریشه: فرانسوی

آتوسا     
معنی: نام دختر کوروش پادشاه هخامنشی و به معنی قدرت و توانمندی است. اسم ریشه یونانی دارد اما از گذشته دور در فرهنگ ایرانی بوده است.
ریشه: یونانی

آدرینا     
معنی: آتشین، سرخ رو، دختر زیبا رو، بانوی آتشین
ریشه: فارسی

آدنیس    
معنی: آدونیس،‌ گلی به زرد و قرمز رنگ که موقع تابش خورشید باز می‌شود.
ریشه: فنیقی

آراگل    
معنی: آراینده گل‌ها، زیبا کننده گل‌ها
ریشه: فارسی

آرالیا     
معنی: نام عمومی گروهی از گیاهان علفی، درختی و درختچه‌ای که بعضی از آن‌ها زینتی‌اند.
ریشه: انگلیسی

آرشیدا    
معنی: بانوی درخشان آریایی، بانوی آراسته و درخشان (آر به دومعنی به کار می‌رود: اول مخفف آریایی و دیگری مخفف آرا به معنای آراینده)
ریشه: فارسی

آرمانا     
معنی: امیدوار، آرزومند
ریشه: فارسی

آرمیتا    
معنی: الهه نعمت، آرامش یافته
ریشه: اوستایی – پهلوی

آرمیس   
معنی: روشن، پاک و جاودان، نام پسر زئوس و مایا
ریشه: فارسی

آرمینا    
معنی: دختر همیشه پیروز، بانوی مقتدر، الهه زیبایی
ریشه: فارسی

آرنیکا    
معنی: آریایی نیک خو
ریشه: فارسی

آروشا    
معنی: درخشان، نورانی، باهوش، نام دختر داریوش سوم
ریشه: فارسی

آریانا
معنی: منسوب به آریا، آریایی، نام قدیم ایران
ریشه: فارسی

آریسان
معنی: مرکب از آری به معنای آریایی بعلاوه پسوند مشابهت، دختری که مانند آریاییان اصیل و نجیب است.
ریشه: فارسی

آسو
معنی: شفق، هنگام طلوع خورشید، همچنین نام شرابی مست کننده که از قند سیاه درست می‌کنند.
ریشه: کردی

آلما
معنی: سیب، کنایه از زیبایی
ریشه: ترکی

آناشید
معنی: مرکب از کلمه ترکی آنا به معنای مادر و کلمه فارسی شید به معنای خورشید. دختر زیباروی مادر، مایه دلگرمی و روشنایی زندگی مادر
ریشه: فارسی

آناهید
معنی: آناهیتا، ازبین برنده ناپاکی و پلیدی، نام ایزد آب که در اوستا به صورت دوشیزه‌ای بسیار زیبا و بلند بالا توصیف شده است.
ریشه: فارسی

آوین
معنی: عشق
ریشه: کردی

آوینا
معنی: عشق
ریشه: کردی

آیسان
معنی: آی (ترکی) + سان ( فارسی) زیبا، مانند ماه
ریشه: فارسی – ترکی

آیشن
معنی: مثل ماه، در زیبایی همانند ماه، شبیه ماه، (در مجاز زیبا)، ماهورا، زیبا رو
ریشه: ترکی

آیناز
معنی: آی (ترکی) + ناز (فارسی) موجب فخر و مباهات ماه
ریشه: فارسی – ترکی


اسم دختر با کلاس با ب

باران
معنی: قطره‌های آب که بر اثر مایع شدن بخار آبِ موجود در جو زمین ایجاد می‌شود؛ (در عرفان) باران کنایه ازفیض حق تعالی و رحمت اوست. غلبه عنایات را نیز که در احوال سالک حاصل شود از فَرَح و تَرَح باران گویند.
ریشه: فارسی

بنیتا
معنی: دختر بی همتای من
ریشه: فارسی

بهار
معنی: فصل اول سال؛ گیاهی زینتی؛ (به مجاز) دوره‌ی شادابی هر چیز؛ (به مجاز) سبزه و علف؛ (در موسیقی ایرانی) یکی از دستگاه‌ها یا ادوار؛ در سنسکریت بتخانه و بتکده
ریشه: فارسی

بهارناز
معنی: موجب فخر و نازش بهار
ریشه: فارسی

بهدیس
معنی: مانند به (به میوه‌ای خوش عطر و بو)
ریشه: فارسی

بیتا
معنی: بی‌مانند، بی‌همتا، یکتا
ریشه: فارسی


اسم دختر جدید با پ

پَرَند
معنی: پروین، در قدیم نوعی پارچه‌ی ابریشمیِ ساده و بدون نقش و نگار، حریر ساده؛ گروهی از گیاهان
ریشه: فارسی

پَرَندیس
معنی: (پَرَن + دیس (پسوند شباهت))، شبیه به پَرَن؛ زیبارو، نرم و لطیف چون پرند
ریشه: فارسی

پَرنیا
معنی: هم معنی پرنیان
ریشه: فارسی

پَرنیان
معنی: پارچه‌ای ابریشمی دارای نقش و نگار؛ نوعی پارچه‌ی حریر که برای نوشتن به کار می‌بردند؛ پرده‌ی نقاشی.
ریشه: فارسی

پَریوش
معنی: (پری + وش (پسوند شباهت))، مانند پری در زیبایی
ریشه: فارسی

پادمیرا
معنی: جاویدان، نگهبان مهر، نگهدارنده عشق
ریشه: فارسی

پادینا
معنی: در گویش همدانی به گل پونه یا پودینه گفته می‌شود.
ریشه: فارسی

پارمیدا
معنی: پارامیدا، پارامیس، پرمیس
ریشه: فارسی

پانته‌آ
معنی: زن زیبایی از اهالی شوش که زیباترین زن آسیا به شمار میرفت؛ از اسامی باستانی.
ریشه: فارسی

پانیذ
معنی: پانید، قند مکرر، شکر، شکر برگ، شکر قلم، نوعی از حلوا که از شکر و روغن بادام تلخ و خمیر می‌ساختند.
ریشه: فارسی

پاییز

معنی: هنگام پاییز، برگ ریزان، مجازاً دختر زیبا رو
ریشه: فارسی

پرستو
معنی: پرنده‌ای سیاه و سفید با بال های باریک که مهاجر است.
ریشه: فارسی

پرناز
معنی: مرکب از پر + ناز (زیبا، قشنگ)
ریشه: فارسی

پروا
معنی: ملاحظه، فرصت و زمان پرداختن به کاری، فراغت و آسایش، توجه
ریشه: فارسی

پریا
معنی: زیبا چون پری
ریشه: فارسی

پریچهر
معنی: فرشته رو، زیبا مثل پری؛ زیبارو
ریشه: فارسی

پریسان
معنی: مانند پری، دختری که مثل پری زیبا است، بانویی زیبا چون پری
ریشه: فارسی

پریشاد
معنی: زیبا روی شاد و خرم
ریشه: فارسی

پریماه
معنی: زیبا چون ماه و پری
ریشه: فارسی

پریناز
معنی: دارای ناز و کرشمه‌ای چون پری
ریشه: فارسی

پندار
معنی: فکر و اندیشه
ریشه: فارسی

پوپک
معنی: هدهد، پوپوک
ریشه: فارسی

پینار
معنی: به معنی چشمه، سرچشمه
ریشه: ترکی


اسم دختر خوشگل با ت

تَرلان
معنی: مرغی از جنس باز شکاری را گویند؛ (در کردی) به معنی زیبا؛ نام نوعی اسب است.
ریشه: ترکی

تَرنّم
معنی: خواندن شعر، ترانه، و مانند آن‌ها به حالت موسیقایی و معمولًا با صدای پایین، زمزمه کردن یک نغمه؛ آواز، نغمه، سرود.
ریشه: عربی

تَندیس
معنی: مجسمه؛ بت، تصویر برجسته، تمثال؛ (به مجاز) زیباروی.
ریشه: فارسی

تُرنج
معنی: بالنگ؛ طرحی مرکّب از طرح‌های اسلیمی و گل و بوته‌ای که معمولًا در وسط نقش قالی، تذهیب، و مانند آن‌ها به کار می‌رود.
ریشه: فارسی

تِلما
معنی: گندمگون
ریشه: عربی

تابان
معنی: دارای نور و روشنی، درخشان، روشن
ریشه: فارسی

تاتیانا
معنی: تاتینا، پرنده شکاری
ریشه: فارسی

تارا
معنی: ستاره، کوکب، مردمک چشم
ریشه: فارسی

تامارا
معنی: درخت خرما؛ نام عروس یهودا چهارمین پسر حضرت یعقوب(ع)
ریشه: عبری

تامیلا
معنی: از روی امیدواری، امیدوارانه؛ در برخی منابع به معنی بخشنده
ریشه: عربی

تبسّم
معنی: لبخند، خنده‌ی بدون صدا؛ (به مجاز) درخشیدن
ریشه: عربی

ترگل
معنی: گل تازه و شاداب
ریشه: فارسی

توتیا
معنی: از آبزیان دریایی که در بستر دریا زندگی می‌کند؛ گردی که به عنوان سُرمه استفاده می‌کنند.
ریشه: فارسی

توسکا
معنی: توسا، درختی بلند و جنگلی که در مناطق مرطوب و کنار آب‌ها می‌روید.
ریشه: فارسی

تیارا
معنی: تیه در گویش لری به معنای چشم و آرا به معنای آراینده می‌باشد، چشم آرا، زیبا
ریشه: لری

تیدا
معنی: دختر خورشید، زاییده خورشید، دختر زیبارو، مرکب از تی به معنای خورشید و دا به معنای زاییده
ریشه: اوستایی پهلوی

تیسا
معنی: در گویش مازندران خالص
ریشه: فارسی


اسم دختر خاص با ث

ثَمین
معنی: گران بها، قیمتی، گران
ریشه: عربی

ثَمینا
معنی: (ثمین + الف نسبت) منسوب به ثمین، ثمین
ریشه: عربی


اسم دختر جذاب با ج

جانا       
معنی: ای جان، ای عزیز
ریشه: فارسی

جانان
معنی: معشوق، محبوب؛ خوب
ریشه: فارسی

جوانه
معنی: تازه، نو؛ جوان
ریشه: فارسی

جیران
معنی: آهو؛ (به مجاز) معشوقِ زیبا؛ چشمِ زیبا
ریشه: ترکی


اسم دختر زیبا با چ

چکامه
معنی: شعر به ویژه قصیده
ریشه: فارسی

چکاوک
معنی: پرنده‌ای خوش آواز و کمی بزرگ‌تر از گنجشک که تاج بر سر دارد.
ریشه: فارسی

چیستا
معنی: نام فرشته دانش و معرفت
ریشه: فارسی


اسم دختر تک با ح

حریر
معنی: ابریشم؛ نوعی پارچه ی ابریشمیِ نازک؛ به عنوان نماد هر چیزِ نرم و لطیف
ریشه: عربی

حنا
معنی: گیاهی درختی که گل‌های سفید و معطر دارد، گرد بسیار نرم سبز رنگی از گیاهی به همین نام.
ریشه: عربی

حورا
معنی: حور، زن زیبای بهشتی؛ زنِ سفید پوستِ سیاه چشم و موی.
ریشه: عربی

حوردیس
معنی: حور (عربی) + دیس (فارسی) آن که چون حور زیباست.
ریشه: عربی – فارسی

حوریا
معنی: از حوری به معنی فرشته بهشتی می‌آید، آن که چون حور زیباست.
ریشه: عربی


اسم دختر جدید با خ

خزان
معنی: نام سومین فصل سال، پس از تابستان و پیش از زمستان، پاییز
ریشه: فارسی

خوشیار
معنی: دوست و یار شاد و شادمان.
ریشه: فارسی

خوشین
معنی: خوش و زیبا
ریشه: فارسی


اسم دختر خاص با د

دَریا
معنی: (در جغرافیا) توده‌ی بسیار بزرگی از آب، دریاچه، (به مجاز) شخص بسیار آگاه و دانشمند، (به مجاز) (در تصوف) حقیقت یا ذات حق.
ریشه: فارسی

دُرسا
معنی: دُر= مروارید، لؤلؤ + سا (پسوند شباهت)، شبیه به دُر؛ (به مجاز) گران قیمت و ارزشمند.
ریشه: فارسی

دُرین
معنی: دُر + ین (پسوند نسبت)، از دُر، ساخته شده از دُر؛ (به مجاز) گران بها و قیمتی
ریشه: عربی

دانژه
معنی: غنچه گل نیمه باز
ریشه: کردی

دایانا
معنی: (دایا (زر سرخ و طلا) + پسوند اسم سازِ (نا)) به معنی مثل زر سرخ و (به مجاز) زیبا روی، زیبا و گرانمایه مانند زر سرخ، همچنین نام دیگر آناهیتا الهه آب
ریشه: فارسی

دُریتا
معنی: در (عربی) + ی (فارسی) + تا (فارسی) مانند در، مانند مروارید
ریشه: عربی

دُرین
معنی: دُر + ین (پسوند نسبت)، از دُر، ساخته شده از دُر؛ (به مجاز) گران بها و قیمتی
ریشه: عربی

دلارام
معنی: (به مجاز) موجب آرامش خاطر، محبوب، معشوق، با آسودگی خاطر
ریشه: فارسی

دل‌آرا
معنی: موجب آرامش و شادی دیگران؛ محبوب، معشوق، نام همسر دارا (داریوش سوم) و مادر روشنک بنا بر روایات ایرانی.
ریشه: فارسی

دنیز
معنی: دریا، بحر
ریشه: ترکی

دیانا
معنی: (اوستایی) نیکی رسان، نیکویی بخش؛ (در اسطوره‌های رومی) الهه‌ی ماه، جنگل‌ها، جانوران و زایمان، همتای آرتمیس یونانی
ریشه: فارسی

دیبا
معنی: نوعی پارچه‌ی ابریشمی معمولًا رنگین
ریشه: فارسی


اسم دختر خوشگل با ر

رَسپینا
معنی: فصل پاییز
ریشه: فارسی

رَستا
معنی: رَستن، رهیدن + ا (پسوند)، رستگار شده، رهایی یافته و خلاص شده
ریشه: فارسی

رَها
معنی: نجات یافته و آزاد، با آزادی، آزادانه، رهایی
ریشه: فارسی

رُزا
معنی: رز
ریشه: فرانسوی

رُکسانا
معنی: روشنک، نام دختر دارا که اسکندر به موجب وصیت دارا او را به ازدواج خود در آورد.
ریشه: یونانی

رُومینا
معنی: زدوده و صیقل کرده شده و جلا داده؛ پاک و پاکیزه کرده
ریشه: فارسی

رامونا
معنی: مظهر عشق، لاتین نگهبان عاقل
ریشه: فارسی

رایا
معنی: اسم دخترانه و پسرانه به معنی آن که مورد توجه خداوند است، فکر و اندیشه
ریشه: عبری

رایان
معنی: نام کوهی در حجاز در زبان سانسکریت به معنی شاهزادهٔ کوچک است، در هند قدیم به معنای دارای قدرت و در خاورمیانه قدیم به مردان رایان گفته میشد، بسیار باهوش
ریشه: عربی

روناک
معنی: روشن، تابناک
ریشه: کردی

رونیکا
معنی: روی زیبا، زیباروی
ریشه: فارسی

رویا
معنی: رویا، مجموعه‌ای از تصاویر، افکار و احساسات که در حالت خواب بطور غیرارادی از ذهن می‌گذرد، آن چه واقعیت ندارد و فقط در عالم خیال می‌یابد.
ریشه: عربی


اسم دختر زیبا با ز

زُلفا
معنی: (زلف = موی بلندِ سر، گیسو + الف (پسوند نسبت))، منسوب به زلف؛ (به مجاز) زیبایی زلف معشوق؛ (در عربی، زلفی)
ریشه: عربی

زوفا
معنی: گیاهی پایا و معطر از خانواده نعناع
ریشه: عربی


اسم دختر جدید با ژ

ژالین
معنی: شعله آتش
ریشه: ترکی

ژرفا
معنی: عمیق، عمیق ترین یا دورترین نقطه جایی
ریشه: فارسی

ژیکان
معنی: قطره‌ی باران (به مجاز) زلال و شفاف، زیبا و آرامش بخش
ریشه: کردی

ژینا
معنی: باهوش، نابغه، ژنیک
ریشه: فرانسه

ژینوس
معنی: باهوش، نابغه، ژینا
ریشه: فرانسه


اسم دختر تک با س

سَروناز
معنی: سرو نورسته، سروی که شاخه‌های آن به هر طرف مایل باشد؛ نام نوایی در موسیقی ایرانی
ریشه: فارسی

سَروین
معنی: شبیه سَرو؛ (در کردی) روسری و چارقد
ریشه: فارسی

سَلین
معنی: سیل مانند؛ نام رودخانه‌ای در آذربایجان
ریشه: ترکی

ساتیا
معنی: از نام‌های باستانی
ریشه: فارسی

سارا
معنی: خالص، نام زن حضرت ابراهیم(ع) و مادر اسحاق(ع)
ریشه: عبری

سارگل
معنی: گل زرد
ریشه: فارسی

سارینا
معنی: خالص، پاک
ریشه: فارسی

سامینا
معنی: مانند مینا؛ نام گلی
ریشه: فارسی

ساناز
معنی: نام گلی؛ کمیاب، نادره
ریشه: ترکی

سایان
معنی: منسوب به سایه، نام رشته کوهی در آسیای مرکزی
ریشه: کردی

سپینود
معنی: در شاهنامه دختر پادشاه هند (شنگل) و زن بهرام گور
ریشه: فارسی

سونیا
معنی: (سو = نور + نیا) نورِ نیاکان، (در یونانی) خرد و عقل، دختر نور، دختری که در اجتماع رتبه بالایی داشته باشد.
ریشه: ترکی


اسم دختر خاص با ش

شِیدا
معنی: عاشق، دلداده؛ آشفته و پریشان
ریشه: فارسی

شادگل
معنی: آن که چون گل شاداب است.
ریشه: فارسی

شارونا
معنی: سرزمین پربار و حاصلخیز
ریشه: آشوری

شایلی
معنی: بی همتا
ریشه: ترکی

شکوفا
معنی: ویژگی گل یا غنچه‌ای که باز شده است، شکفته؛ (به مجاز) با رونق، پیشرفته، رشد یافته
ریشه: فارسی

شکیبا
معنی: صبور، برد بار، باشکیبایی.
ریشه: فارسی

شوکا
معنی: نوعی گوزن بومی اروپا و آسیا؛ در مازندرانی به معنی آهو و غزال.
ریشه: فارسی

شهگل
معنی: بهترین گل، گلِ شاهانه
ریشه: فارسی


اسم دختر جدید با ص

صُراحی
معنی: ظرف شراب، ظرف شیشه‌ای شراب؛ شراب زلال؛ در تصوف مقام انس را گویند.
ریشه: عربی

صبرا
معنی: بردباری کردن در برابر سختی‌ها و ناملایمت‌ها، شکیبایی
ریشه: عربی – فارسی

صوفیا
معنی: منسوب به صوفی
ریشه: عربی – فارسی


اسم دختر خاص با ط

طَراوت
معنی: تر و تازگی؛ (به مجاز) سامان و رونق
ریشه: عربی

طیلا
معنی: می پخته شده، شرابی که از جوشاندن فشرده انگور، مویز، یا خرما به دست می‌آید.
ریشه: عربی


اسم دختر شیک با ع

عسل
معنی: مایعی خوراکی که زنبور عسل می‌سازد، بسیار شیرین و دوست داشتنی
ریشه: عربی


اسم دختر زیبا با غ

غَزل
معنی: نوعی شعر، شعر عاشقانه؛ در موسیقی ایرانی هر نوع سخن آهنگین که به آواز یا همراه سازها خوانده می‌شده است.
ریشه: عربی


اسم دختر خاص با ف

فاطیما
معنی: فاتیما
ریشه: عربی

فرانک
معنی: پروانه، از شخصیت‌های شاهنامه، نام دختر برزین و زن بهرام گور، نام مادر فریدون پادشاه پیشدادی و همسر آبتین
ریشه: فارسی

فرگل
معنی: دارای شکوه و زیبایی گل
ریشه: فارسی

فرمهر
معنی: کسی که شکوه و عظمتی چون خورشید دارد.  اسم دختر
ریشه: فارسی

فریال
معنی: دارای اندام و هیکل باشکوه، قوی و باشکوه، مرکب از فر (شکوه) + یال (گردن، بالای بازو)
ریشه: فارسی

فلورا
معنی: فلوریا، در رم باستان، الهه گل‌ها و بارآوری
ریشه: لاتین


اسم دختر جدید با ک

کاترین
معنی: پاک، بی آلایش
ریشه: فرانسه

کارولین
معنی: نام ناحیه ای در آمریکای شمالی
ریشه: فرانسه

کاملیا
معنی: گلی درشت و زیبا سفید و صورتی رنگ که در بهار ظاهر می‌شود.
ریشه: فرانسه

کامیلا
معنی: محافظ معبد، نام دختری جنگجو در افسانه تروا اسم دختر
ریشه: لاتین

کیارا
معنی: اندوه و ملالت، میل شدید به خوردن انواع خوردنی جات
ریشه: فارسی

کیانا
معنی: طبیعت
ریشه: سریانی

کیمیا
معنی: اکسیر، هر چیز نایاب و دست نیافتنی، افسون
ریشه: فارسی

کیناز
معنی: به کسر کاف، موجب افتخار پادشاه، دختری که پادشاه نازکش اوست، بانویی که در بین بزرگان عزیز است.
ریشه: فارسی


اسم دختر شیک با گ

گلاره
معنی: مردمک چشم، به معنی هر دو چشم هم بکار می‌رود.
ریشه: کردی

گلاسا
معنی: مانند گل، مرکب از گل و پسوند مشابهت
ریشه: فارسی

گلسان
معنی: گلسا، مانند گل
ریشه: فارسی

گلوریا
معنی: فرانسه از لاتین، مجلل، بزرگ، سرافراز
ریشه: لاتین

گندم
معنی: دانه خوراکی غنی از نشاسته
ریشه: اوستایی – پهلوی


اسم دختر تک با ل

لامیا
معنی: نام شهری است از تسالی این شهر نام خود را به جنگ «لامیاک» که میان یونان و مقدونیه پس از مرگ اسکندر (۳۲۳) درگرفت داده است امروز لامیا شهری است نزدیک خلیج لامیا
ریشه: عبری

لِنیا
معنی: (فارسی- سنسکریت) دختر ملیح، نمکین، مرکب از لن (سنسکریت) + ی نسبت (فارسی) + الف تانیث
ریشه: سنسکریت

لیانا
معنی: بانوی درخشان و زیباروی، مرکب از لیان به معنای درخشان و الف تأنیث
ریشه: فارسی

لیدا
معنی: خانم، بانوی گرامی
ریشه: لاتین

لیندا
معنی: قشنگ، زیبا
ریشه: لاتین


اسم دختر باکلاس با م

مَهشید
معنی: پرتو ماه، ماهتاب
ریشه: فارسی

مَهگل
معنی: (مَه = ماه + گل)، ۱- گلِ ماه؛ ۲- (به مجاز) زیبارو
ریشه: فارسی

مِهرسا
معنی: (مهر = خورشید + سا (پسوند شباهت))، مثل خورشید؛ (به مجاز) زیبارو
ریشه: فارسی

مِهرنیا
معنی: (مهر = مهربانی، محبت + نیا)، از نژادِ مهربانان؛ ۲-(به مجاز) مهربان و با محبت
ریشه: فارسی

ماتیسا
معنی: ماهتیسا، در گویش مازندران ماه تنها
ریشه: فارسی

ماریا
معنی: مریم، ماریا نوعی گشتار آوا شناختی از مریم در زبان‌های اسپانیایی و آسیایی است.
ریشه: عبری

مانِلی
معنی: پری دریایی برایم بمان (بمان به نام علی، امام اول شیعیان)، در گویش مازندران بمان برایم، نامی دخترانه در شمال ایران، نام پسری در شعری از نیما یوشیج
ریشه: فارسی

مانا
معنی: (دخترانه و پسرانه) ماندنی، پایدار؛ (در پهلوی) مانند و مانند بودن
ریشه: فارسی

مانیا
معنی: (پسرانه و دخترانه) (در پارسی باستان) خانه، سرای، (در پهلوی) برابر با واژه ی مان به معنی خانه و مسکن، معرب از یونانی، دیوانگی، جنون
ریشه: یونانی

ماهک
معنی: خوبروی کوچک، معشوقک زیباروی و یا خوبروی دوست داشتنی
ریشه: فارسی

ماهناز
معنی: (ماه + ناز = قشنگ، زیبا) ماهروی زیبا
ریشه: فارسی

مرسانا
معنی: هدیه خداوند
ریشه: عبری

ملیکا
معنی: گروهی از گیاهان علفی چند ساله از خانواده‌ی گندمیان که خودرو هستند. معشوقه زئوس
ریشه: یونانی

مونا
معنی: تک، یکتا، در متون ایران باستان به مُحبَّت هم معنا شده است، گل یاس، امید
ریشه: عربی

مهرآنا
معنی: (مهر = محبت و دوستی، مهربانی + آنا (ترکی)= مادر)، مهربانی و محبت و دوستی مادر؛ (به مجاز) مهربان و بامحبت
ریشه: فارسی

مهسان
معنی: مهسا، مانند ماه، زیبا
ریشه: فارسی

مهستا
معنی: (مهست = بزرگترین، مهمترین + ا (پسوند نسبت))، (به مجاز) دختر بزرگتر و مهمتر؛ دارای قدر و مرتبه ی عالی.
ریشه: فارسی

میترا
معنی: مهر، خورشید؛ پیمان؛ مهر
ریشه: اوستایی – پهلوی


اسم دختر خاص با ن

نادیا
معنی: امید، آرزو
ریشه: فرانسوی

نارمیلا
معنی: (ترکی- فارسی) شکوفه، غنچه، خصوصاً شکوفه گل انار
ریشه: فارسی

نارینا
معنی: دختر ظریف، بانوی تر و تازه، همچنین دختر بر افروخته و آتشین
ریشه: فارسی – عربی

نازلی
معنی: ناز (فارسی) + لی (ترکی) دارای ناز و عشوه
ریشه: فارسی

نانسی
معنی: نام شهری در فرانسه
ریشه: فرانسوی

نایریکا
معنی: برگزیده، پسندیده، از اسامی قدیمی ایرانی
ریشه: فارسی

نکیسا
معنی: نام موسیقیدان مشهور در زمان خسروپرویز پادشاه ساسانی
ریشه: فارسی

نگار
معنی: نقش، تصویر، زیور، زینت، دختر یا زن زیباروی
ریشه: فارسی

نگین
معنی: سنگ قیمتی و زینتی که بر روی انگشتر، گوشواره، و جز آن‌ها کار می‌گذارند.
ریشه: فارسی

نگینا
معنی: موسیقی، آواز
ریشه: عبری

نوا
معنی: صدای آهنگین، نغمه،آواز، نام یکی از لحن‌های قدیم موسیقی ایرانی
ریشه: فارسی

نورا
معنی: نور (عربی) + ا (فارسی)، مؤنث انور درخشان، تابان
ریشه: فارسی – عربی

نوژان
معنی: درخت صنوبر و کاج
ریشه: فارسی

نوشاد
معنی: نام شهری که زیبارویان آن معروف بوده‌اند.
ریشه: فارسی

نوشین
معنی: شیرین، خوشایند، دلپذیر، گوارا، خوش گوار
ریشه: فارسی

نونا
معنی: برج حوت، نام مادر ابراهیم(ع)
ریشه: سریانی

نیکا
معنی: چه خوب است، خوشا، نام رودی در شمال ایران
ریشه: فارسی

نیکو
معنی: خوب، زیبا
ریشه: فارسی

نیکی
معنی: خوب بودن، خوبی، نیکوکاری، احسان
ریشه: فارسی

نینا
معنی: زیبایی، خوش اندامی و ظرافت
ریشه: عبری

نیوشا

 معنی: شنوا، شنونده
ریشه: فارسی


اسم دختر جدید با و

وانیا
معنی: هدیه با شکوه خداوند
ریشه: فارسی

ورونیکا
معنی: نام تیره‌ای از گیاهان که پوپک از آن دسته است.
ریشه: فارسی

وناز
معنی: با وقار، متین
ریشه: کردی

ونوس
معنی: الهه زیبایی یونان، ستاره زهره
ریشه: فرانسوی

ونوش
معنی: گل بنفشه
ریشه: کردی

ویانا
معنی: فرزانگی، بخردی، دانایی
ریشه: اوستایی پهلوی

ویدا
معنی: آشکار و هویدا
ریشه: فارسی

ویشکا
معنی: نام روستایی نزدیک رشت
ریشه: فارسی

وینا
معنی: رنگارنگ، همچنین روشن و آشکار
ریشه: فارسی

ویونا
معنی: منسوب به وَیو، (به مجاز) عروس، دختری که عروس شده، نام روستایی در نزدیکی کاشان
ریشه: فارسی


اسم دختر جدید با ه

هانا
معنی: پناه، نفس، امید، فریاد
ریشه: فارسی

هلما
معنی: ستاره درخشان
ریشه: عربی

هلن
معنی: فرانسه از یونانی روشنایی، نور، در اساطیر یونان همسر منلاس پادشاه اسپارت که جنگ تروا به خاطر او روی داد.
ریشه: یونانی

هلنا
معنی: هلن
ریشه: یونانی

هلیا
معنی: خورشید
ریشه: یونانی

هلینا
معنی: هلن، فرانسه از یونانی روشنایی، نور، در اساطیر یونان همسر منلاس پادشاه اسپارت که جنگ تروا به خاطر او روی داد.
ریشه: یونانی

هورناز
معنی: خورشید زیبا
ریشه: فارسی

هیلدا
معنی: نیرومند، قوی
ریشه: لاتین


اسم دختر تک با ی

یافا
معنی: زیبایی، جمال، نام شهری قدیمی در ساحل مدیترانه
ریشه: عبری

یسنا
معنی: پرستش، بخشی از اوستا
ریشه: فارسی

یگانه
معنی: صمیمی، همدل، یکرنگ، بی همتا، بی نظیر، تنها و منحصر به فرد
ریشه: فارسی

 1. لنا
  معنی: نصیب و بهره
  ریشه: عربی
 2. یارا
  معنی: (دخترانه و پسرانه) توانایی، قدرت
  ریشه: فارسی
5/5 - (1 امتیاز)
لینک کوتاه این مطلب: http://bia2safa.net/goto/web/url/2842521

مطالب مشابه


نظرات


تصویری


ویدئو