تصویری از نخستین پرواز هواپیمای دوزیست آبی و خاکی  اِی جی 600 اِم ساخت چین

تصویری از نخستین پرواز هواپیمای دوزیست آبی و خاکی اِی جی 600 اِم ساخت چین


25

1401/7/7

15:26


این هواپیمای دوزیست (آبی و خاکی) که توسط چین برای عملیات اطفای حریق طراحی و تولید شده، نخستین پرواز خود را در جوهای استان گوان دونگ در جنوب چین انجام داد.

تصویری از نخستین پرواز هواپیمای دوزیست آبی و خاکی  اِی جی 600 اِم ساخت چین

این هواپیمای دوزیست (آبی و خاکی) که توسط چین برای عملیات اطفای حریق طراحی و تولید شده، نخستین پرواز خود را در جوهای استان گوان دونگ در جنوب چین انجام داد.

خبرگزاری چین

نظرات


تصویری


ویدئو