دیده شدن یک خودروی خارجی متفاوت در تهران!

منبع: برترین ها

28

1401/8/16

06:56


تصاویری را که می‌بینید مربوط به خودرویی خارجی با ظاهری متفاوت است که در یکی از معابر تهران دیده شده است.

همشهری آنلاین: تصاویری را که می‌بینید مربوط به خودرویی خارجی با ظاهری متفاوت است که در یکی از معابر تهران دیده شده است.

دیده شدن یک خودروی خارجی متفاوت در تهران!

نظرات


تصویری


ویدئو