کاش مثل آب خوردن مشکلات مردم را حل می‌کردید

منبع: برترین ها

11

1401/8/18

10:14


​حسین ثنایی نژاد، استاد دانشگاه در صبح ما نوشت:اینکه اعلام کنید مثل آب خوردن می‌توانید از گلوله جنگی استفاده ‌کنید شجاعت نیست! اسلحه را به یک نابالغ و یا دیوانه‌ای هم بدهی می‌تواند مثل آب خوردن آن را به طرف مردم بگیرد و شلیک کند.

حسین ثنایی نژاد، استاد دانشگاه در صبح ما نوشت: اینکه اعلام کنید مثل آب خوردن می‌توانید از گلوله جنگی استفاده ‌کنید شجاعت نیست! اسلحه را به یک نابالغ و یا دیوانه‌ای هم بدهی می‌تواند مثل آب خوردن آن را به طرف مردم بگیرد و شلیک کند.

کاش مثل آب خوردن مشکلات مردم را حل می‌کردید

اتفاقا به همین دلیل است که اسلحه و اصولا قدرت نباید در دست کسی باشد که می‌تواند مثل آب خوردن آن را برای کشتار استفاده کند.

اتفاقا به همین دلیل است که بشر دولت تاسیس کرده و قانون وضع کرده تا هر کس اسلحه‌ای در دست داشت مثل آب خوردن آن را به طرف مردم نگیرد و شلیک نکند.

اتفاقا به همین دلیل است که شما باید بدانید در جایگاهی بس خطیر نشسته‌اید و نمی‌توانید مثل آب خوردن حرف بزنید و بگویید مثل آب خوردن می‌توانید گلوله جنگی شلیک کنید.

اتفاقا همین ما را نگران می‌کند که شما می‌توانید مثل آب خوردن گلوله جنگی شلیک کنید و شاید همین است که این روزها جامعه چنین در تب و تاب است.

کاش می‌توانستید مثل آب خوردن مشکلات مردم را حل کنید و حال که نمی‌توانید به کنار بروید تا مردم با تلقی واقعی و درست از قدرت بتوانند نه مثل آب خوردن که در یک تلاش خردگرایانه کشور را بسازند؛ چنانچه هرگز نیازی به استفاده از اسلحه در خیابان نباشد، نه گلوله جنگی، نه ساچمه‌ای و نه پینتبال. بی گلوله در این خاک گل بکاریم و گلستان برپا کنیم.

مطالب مشابه


نظرات


تصویری


ویدئو