دادگاه حمید نوری چه شد؟

منبع: نم نمک

1

1402/2/27

23:09


دهمین جلسه دادگاه تجدید نظر حمید نوری روز سه شنبه ، در سوئد برگزار شد.

دادگاه حمید نوری چه شد؟

دهمین جلسه دادگاه تجدید نظر حمید نوری برگزار شد

به گزارش نم نمک ، عطیه نوری فرزند حمید نوری در این باره به میزان گفت : روز سه شنبه دهمین جلسه دادگاه تجدید نظر برگزار شد؛ این جلسه از ساعت 9:00 شروع و تا ساعت 15:00 ادامه داشت.

دادگاه حمید نوری چه شد؟

دادگاه حمید نوری چه شد؟

به گفته عطیه نوری ، در این جلسه ابتدا دادستان ها صحبت کرده و سپس وکلای شکات و شاهدان اظهاراتی را مطرح و در پایان نیز وکلای تسخیری حمید نوری مواردی را مطرح کرده اند.

وی گفت : دادگاه روز سه شنبه به بررسی ادعاهای تعدادی از شکات و شاهدان پرداخته و آن ها ادعایی را بار دیگر تکرار کردند.

به گفته نوری ، مستنداتی که در دادگاه سوئد از سوی شکات و شاهدان ارائه شدند در سطح یک دادگاه بین المللی نبوده و بسیار ضعیف بودند.

حمید نوری ، 18 آبان ماه سال 98 در زمان ورود به فرودگاه استکهلم سوئد توسط پلیس این کشور بازداشت و پس از برگزاری 92 جلسه دادگاه به حبس ابد محکوم شد.

نظرات


تصویری


ویدئو