جدیدترین آمار ضریب نفوذ پهن باند اینترنت توسط رگولاتوری اعلام شد

منبع: تکراتو

3

1402/2/28

19:31


رگولاتوری ایران جدیدترین آمار ضریب نفوذ پهن باند اینترنت را منتشر کرد. ظاهراً این آمار به عدد 13 میلیون پهنای‌باتد رسیده است.

جدیدترین آمار ضریب نفوذ پهن باند اینترنت توسط رگولاتوری اعلام شد

رگولاتوری ایران جدیدترین آمار ضریب نفوذ پهن باند اینترنت را منتشر کرد. ظاهراً این آمار به عدد 13 میلیون پهنای‌باتد رسیده است.

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی طبق گزارش وضعیت شاخص‌های آماری خود، جدیدترین آمار ضریب نفوذ پهن باند اینترنت را منتشر کرده است که در آن این ضریب نفوذ به عدد 13 میلیون پهنای‌باند رسیده است.

بیشتر بخوانید: رئیس جمهور خواستار تسریع روند پیشرفت شبکه ملی اطلاعات شد

جدیدترین آمار ضریب نفوذ پهن باند اینترنت منتشر شد

بر اساس گزارش وضعیت شاخص‌های آماری سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، تعداد اشتراک‌های باند پهن اینترنت ثابت نشان می‌دهد که ضریب نفوذ پهنای‌باند ثابت به حدود ۱۳ میلیون رسیده است. بر اساس آماری که سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی درباره شاخص‌های آماری بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات ارائه داده است، تعداد خطوط شهری و روستایی و ضریب نفوذ تلفن ثابت رشد ثابتی داشته است.

همچنین تعداد خطوط دایر و تعداد خطوط منصوبه نیز نشان می‌دهد که آمار ضریب نفوذ تلفن ثابت در بازه زمانی ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۲ حدود ۳۵ میلیون مورد است. بر اساس آمار سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تعداد روستاهای دارای تلفن خانگی از ۲۵۱/ ۴۷ به ۴۰۳/ ۴۷ افزایش یافته که این میزان ۳۲/ ۰ درصد رشد را نشان می‌دهد.

جدیدترین آمار ضریب نفوذ پهن باند اینترنت منتشر شد

همچنین تعداد روستاهای دارای ارتباط نیز رشدی ۲۵/ ۰ درصدی را تجربه کرده‌اند. در مجموع تعداد اشتراک‌های روستایی نشان می‌دهد که از میزان سه میلیون و ۹۷۴ هزار و ۹۴۲ در زمستان ۱۴۰۰ به میزان سه میلیون و ۹۵۵هزار و ۴۴۸ در زمستان ۱۴۰۱ رسیده است. تعداد اشتراک‌های باند پهن اینترنت ثابت به تفکیک تکنولوژی نشان می‌دهد که بیشترین تکنولوژی مورد استفاده کاربران X-DSL است.

پس از آن TD-LTE و بعد از آن به ترتیب FTTH و Wifi تکنولوژی‌های مورد استفاده کاربران اینترنت در ایران هستند. سهم بازار مشترکین پهن‌باند ثابت به تفکیک تکنولوژی نیز نشان می‌دهد که ۷۷ درصد کاربران از تکنولوژی X-DSL استفاده می‌کنند. ۱۸ درصد کاربران از تکنولوژی TD-LTE و سه درصد کاربران از تکنولوژی Wifi و دو درصد کاربران از تکنولوژی FTTH استفاده می‌کنند.

تعداد اشتراک‌های باند پهن اینترنت ثابت به تفکیک تجاری و خانگی و ضریب نفوذ پهن باند ثابت نشان می‌دهد اشتراک‌های باند پهن اینترنت ثابت خانگی به بیش از ۱۳ میلیون رسیده است. تعداد اشتراک‌های باند پهن اینترنت ثابت تجاری و اداری نیز کمی بیش از ۱۰ میلیون و ضریب نفوذ پهن باند ثابت حدود ۱۳ میلیون مورد را نشان می‌دهد. تعداد اشتراک‌های ارتباطات پهن باند ثابت به تفکیک سرعت هم نشان می‌دهد که بیشترین میزان سرعت مورد استفاده کاربران خانگی و تجاری ۲۰۴۸ تا kbps ۱۰۲۴۰ است.

بیشتر بخوانید:

دیدگاه شما در خصوص جدیدترین آمار ضریب نفوذ پهن باند اینترنت توسط رگولاتوری چیست؟ نظرات خود را در بخش کامنت‌ها با ما به اشتراک بگذارید و اخبار فناوری را با تکراتو دنبال کنید.

مطالب مشابه


نظرات


تصویری


ویدئو