آرشیو مطالب مرتبط با برگه ثنا


نحوه اجرا گذاشتن چک برگشتی

به نظر شما چه مراحلی را باید برای اجرا گذاشتن چک برگشتی انجام دهید؟ برخی افراد تصور می کنند همین که به شعبه بانک مورد نظر مراجعه ک... ادامه خبر

برگه ثنا چیست؟

این روزها ثبت نام در سامانه ثنا برای انجام بسیاری از امورات قانونی ضروری است. برگه ثنا چیست؟ سوال مهمی است که بسیاری از مردم آن را... ادامه خبر

تصویری


ویدئو