آرشیو مطالب مرتبط با تشریفات مهدی فخیم زاده


6 ماه پیش

مهدی فخیم زاده با تشریفات در شبکه یک

مهدی فخیم زاده با تشریفات در شبکه یک

فلیم سینمایی تشریفات به کارگردانی و بازی مهدی فخیم زاده مهمان پایان هفته تلویزیون در شبکه یک سیما میشود. ادامه خبر