آرشیو مطالب مرتبط با سامانه جامع روابط


5 ماه پیش

جزئیات ارائه خدمات غیرحضوری به کارگران و کارفرمایان

جزئیات ارائه خدمات غیرحضوری به کارگران و کارفرمایان

مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت کار، از عملیاتی شدن ۲۲ زیر سامانه جامع روابط کار از ٢٢ بهمن ماه در کل کشور به منظور ارائه خدما... ادامه خبر

تصویری


ویدئو