آرشیو مطالب مرتبط با سرپوش اقوام ایران


1 روز پیش

سرپوش اقوام ایرانی و آرزوی دیرینه یک پژوهشگر لباس اقوام

سرپوش اقوام ایرانی و آرزوی دیرینه یک پژوهشگر لباس اقوام

مینو کریم‌نیا، پژوهشگر و مدرس دانشگاه در حوزه لباس اقوام می‌گوید کتاب جامع «سرپوش اقوام ایرانی» در مراحل پایانی تألیف قرار دارد و... ادامه خبر

تصویری


ویدئو