آرشیو مطالب مرتبط با عطالله خانبلوکی


1 سال پیش

عطالله خانبلوکی مردی که به تنهایی نقش یک تشکل مدنی را انجام داد

عطالله خانبلوکی مردی که به تنهایی نقش یک تشکل مدنی را انجام داد

مجید فروغی: عطالله خانبلوکی در دوران زیسته خویش به تنهایی نقش یک نهاد و تشکل مدنی را انجام می‌داد. ادامه خبر