آرشیو مطالب مرتبط با مامور تشکیل دولت


2 سال پیش

اولین پیام نخست‌وزیر جدید عراق

اولین پیام نخست‌وزیر جدید عراق

نخست وزیر جدید عراق در اولین اظهارنظر خود بر پیگیری خواسته‌های مردم این کشور و مبارزه با فساد تاکید کرد. ادامه خبر

2 سال پیش

نخستین سخنان علاوی بعد از نخست‌وزیری

نخستین سخنان علاوی بعد از نخست‌وزیری

نخست وزیر جدید عراق در اولین اظهارنظر خود بر پیگیری خواسته‌های مردم این کشور و مبارزه با فساد تاکید کرد. ادامه خبر