آرشیو مطالب مرتبط با موسسه باستان شناسی دانشگاه تهران


1 سال پیش

آیا ضوابط میراث تغییر کرده است؟

آیا ضوابط میراث تغییر کرده است؟

ایسنا/ بدنبال خبر و گزارش های منتشر شده، این سوال مطرح می شود که آیا ضوابط میراث تغییر کرده است؟ مجوزهای جدید میراثی با آن کنار آ... ادامه خبر