100 متن و پیام تبریک عید فطر 1403 به زبان کردی +کلیپ و عکس

منبع: شبونه

1

1403/1/21

22:08


متن و پیام و اس ام اس تبریک عید فطر به زبان کردی (کوردی کرمانجانی) +عکس استوری وضعیت واتساپ تبریک عید فطر به زبان کردی را در این صفحه ببینید.

100 متن و پیام تبریک عید فطر 1403 به زبان کردی +کلیپ و عکس

تبریک عید فطر به کردی

خوری ژیانت پرتین وگربئ
مالی دوژمنت باساردوسربئ
جیژنت پیروز و ژیانت پرگول بی
هه مووروژیکت به کیفی دل بئ

…..

جه ژنی ره مه زان
وه ک هه لو بژی سه د سال له هه ردان
سه ر به رز و ئازاد دور له نامه ردان
به جوانی گولان،به به رزی ئاسمان
لیتان پیروز بیت جه ژنی ره مه زان

…….

ئه وه جه ژن هات جه ژنت پیروز بیت
ئه بی جه ژنانه ی من بوتوچی بیت؟
شتیك شك نابه م شایانی توبیت
هه رئه وه ده لیم جه ژنت پیروزبیت

عید فطر یکی از اعیاد مهم در بین مسلمانان بوده که کشورمان نیز مراسم ویژه برای آن تدارک می بیند عید فطر مربوط به بومیان و یا کشور خاص نیست همه مسلمانان جهان در هر کشوری که هستند این عید را جشن می‌گیرند عید فطر عید روزه گشا یا عید افطار از جشن‌های مذهبی بوده که توسط مسلمانان در همه جای دنیا برگزار می‌شود این عید نشان می دهد که ماه مبارک رمضان به پایان رسید و مردم می‌توانند صبحانه و ناهار بخورد و دیگر روزه نگیرند.

متن و پیام و اس ام اس تبریک عید فطر به زبان کردی (کوردی کرمانجانی) +عکس استوری وضعیت واتساپ تبریک عید فطر به زبان کردی

زمان عید فطر مشخص نیست و توسط مقامات مذهبی یک کشور با دیدن هلال ماه تعیین می‌شود و حتی یک روز قبل از این روز هنوز زمان آن مشخص نخواهد بود که توسط حضرت محمد شروع شد و از مهاجرت اش از مکه به مدینه آغاز گردید یکی از اصحاب پیامبر در این باره می گوید زمانی که حضرت محمد به مدینه رسید افرادی را یافت که دو روز را جشن گرفتند در آن روزها به تفریح و گردش می پرداختند و حضرت محمد به آنها گفت که خداوند برای شما دو روزه مهم را برای جشن تعیین کرده است

مسلمانان و پیروان اسلام در این مدت 720 ساعت یا چهار هفته و دو روز از طلوع فجر تا غروب آفتاب روزه می گیرند. کمک به جامعه از طریق خیریه، یا زکات، یا شرکت در فعالیت های بشردوستانه مانند اطعام فقرا یا مراقبه برای روشن کردن روح آنها، همه راه هایی برای دعا برای صلح و هدایت است.

پیام های تبریک عید فطر به زبان کردی

جه ژنی ره مه زان
وه ک هه لو بژی سه د سال له هه ردان
سه ر به رز و ئازاد دور له نامه ردان
به جوانی گولان،به به رزی ئاسمان

لیتان پیروز بیت جه ژنی ره مه زان

متن و پیام و اس ام اس تبریک عید فطر به زبان کردی (کوردی کرمانجانی) +عکس استوری وضعیت واتساپ تبریک عید فطر به زبان کردی

پیام تبریک عید فطر کردی

خؤری ژیانت پرتین وگربئ

مالی دوژمنت باساردوسربئ

جیژنت پیروز و ژیانت پرگول بی

هه مووروژیکت به کیفی دل بئ.

جه ژنی ره مه زانتان پیروز بیت

متن کوتاه عید فطر کردی

جه ژنانه ت گول بئ،گولدانت دل بئ،دل پر له شایی،جه ژنت پیروز بئ

متن و پیام و اس ام اس تبریک عید فطر به زبان کردی (کوردی کرمانجانی) +عکس استوری وضعیت واتساپ تبریک عید فطر به زبان کردی

پیام تبریک عید فطر به زبان کردی

جه ژنتان پیروز بیت نه ک جاری سه دجار،
به خوشی بژین شادو به ختیار،
غونچه ی ژیانتان هه میشه گه ش بیت،
جه ژنتان رازاوه دلتان هه ر خوش بیت

مجموعه پیام های تبریک عید فطر به زبان کردی

جه ژنی ره مه زان

وه ک هه لو بژی سه د سال له هه ردان

سه ر به رز و ئازاد دور له نامه ردان

به جوانی گولان ، به به رزی ئاسمان

لیتان پیروز بیت جه ژنی ره مه زان

متن تبریک عید فطر به زبان کردی +کلیپ و عکس استوری وضعیت واتساپ

اس ام اس تبریک عید سعید فطر به کردی با متن نوشته

متن نوشته تبریک عید فطر به زبان کردی

خوری ژیانت پرتین وگربئ

مالی دوژمنت باساردوسربئ

جیژنت پیروز و ژیانت پرگول بی

هه مووروژیکت به کیفی دل بئ.

جه ژنی ره مه زانتان پیروز بیت

تبریک عید فطر به کردی

به بونه ی هاتنی جیژنی رمضان جوانترین و رازاوه ترین چه پکه گولی پیروزبایی ئاراسته ی خوتو سه رجه م بنه ماله ی به ریزت ئه که م هیوام وایه هه مو روژت جیژن و جیژنیشت پیروز بئ.

………

مطالب مشابه


نظرات


تصویری


ویدئو