آیا اختلال یادگیری در کودکان قابل درمان است/ صدای دکتر

منبع: نی نی بان

40

1398/8/4

21:41


والدین حتی طاقت فرو رفتن خار در پای جگر گوشه خود را هم ندارند، بروز بیماری های ذهنی و روانی جای خود دارد بر این اساس آرامش کانون خانواده ها را بهم می ریزد. ایجاد مشکلات عاطفی از یک سو برای پدران و مادران و مشکلات یادگیری و فشارهای روحی و روانی وارده به کودک از طرف دیگر، عواملی هستند که باید کنترل شوند تا خانواده ها بتوانند به خوبی با این مشکل برخورد کنند.
دکتر زهرا امیرآتشانی، متخصص پرورش ذهن کودک، اطلاعاتی را در مورد درمان اختلال یادگیری در کودک بیان می کند.


.اگر نتوانستید در کادر بالا پادکست را بشنوید، اینجا را کلیک کنید

مطالب مشابه