شعر زیبای ساقیا آمدن عید مبارک بادت از حافظ شیرازی

منبع: نمکستان

37

1398/9/24

03:26


شعر زیبای ساقیا آمدن عید مبارک بادت از حافظ شیرازی شعر حافظ ساقیا آمدن عید مبارک بادت ساقیا آمدن عید مبارک بادت وان مواعید که کردی مرواد از یادت در شگفتم که در این مدت ایام فراق برگرفتی ز حریفان دل و دل می‌دادت شعر حافظ ساقیا آمدن عید مبارک بادت برسان بندگی دختر رز […]

شعر زیبای ساقیا آمدن عید مبارک بادت از حافظ شیرازی

ساقیا آمدن عید مبارک بادت , شعر ساقیا آمدن عید مبارک بادت

شعر حافظ ساقیا آمدن عید مبارک بادت

ساقیا آمدن عید مبارک بادت

وان مواعید که کردی مرواد از یادت

در شگفتم که در این مدت ایام فراق

برگرفتی ز حریفان دل و دل می‌دادت

شعر حافظ ساقیا آمدن عید مبارک بادت

برسان بندگی دختر رز گو به درآی

که دم و همت ما کرد ز بند آزادت

شادی مجلسیان در قدم و مقدم توست

جای غم باد مر آن دل که نخواهد شادت

اشعار حافظ ساقیا آمدن عید مبارک بادت

شکر ایزد که ز تاراج خزان رخنه نیافت

بوستان سمن و سرو و گل و شمشادت

چشم بد دور کز آن تفرقه‌ات بازآورد

طالع نامور و دولت مادرزادت

حافظ از دست مده دولت این کشتی نوح

ور نه طوفان حوادث ببرد بنیادت

شعر زیبای ساقیا آمدن عید مبارک بادت از حافظ شیرازی

فال حافظ

مطالب مشابه