خبرگزاری اسپوتنیک گزارش داد، این لایحه با حمایت ۲۸۷۸ هیات همراه شد و یک هیات رای منفی و شش هیات رای ممتنع دادند.

براساس این قطعنامه، کمیته دائم کنگره ملی خلق چین مسوول توسعه این لایحه درباره امنیت برای هنگ‌کنگ می‌شود.

روزنامه سوث چاینا مورنینگ پست گزارش داد، این کمیته حدود دو هفته برای تصویب این لایحه زمان نیاز خواهد داشت و این بدین معناست که لایحه فوق احتمالا از ماه اوت اجرایی می‌شود.