رضا صادقی با انتشار عکسی از دخترانش نسبت به قتل رومینا واکنس نشان داد!!!

منبع: آرگا

49

1399/3/8

19:43


رضا صادقی خواننده محبوب کشورمان نسبت به قتل رومینا، دختری که پدرش با داس او را به قتل رساند واکنش نشان داده است او عکسی از همسر و دخترانش منتشر کرد و احساسات خود را در این رابطه بیان کرده است.

رضا صادقی با انتشار عکسی از دخترانش نسبت به قتل رومینا واکنس نشان داد!!!

رضا صادقی با انتشار عسکی زیبا از دخترانش متن زیر را نوشت و اینگونه واکنش خود را بیان کرد:

همین حالا جگرگوشه هایتان را بیدار کنید دختران ایرانمان را و در آغوششان بگیرید و به آنها بگویید مایملک هیچ اهریمن داس به دستی نیستند.

به آنها بگویید به دنیا آمده‌اند تا زندگی کنند با همه درست ها و نادرست هایشان

با همه تصمیم‌های صحیح و غلط‌شان

بگویید حتی اگر نیمه سوخته از جهنمی شیطانی هم بیرون آمدی باز به آغوش امن من برگرد دخترم…

رضا صادقی با انتشار عکسی از دخترانش نسبت به قتل رومینا واکنس نشان داد!!!

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو