میزان انتقال ویروس کرونا در هوای سرد!

منبع: گهر

8

1399/7/26

00:06


طبق تحقیقات جدید در رابطه با ویروس کرونا ، نشان می دهد که این ویروس در هوای سرد تا فاصله ۸ متر نیز انتقال می یابد.

میزان انتقال ویروس کرونا در هوای سرد!

2222 میزان انتقال ویروس کرونا در هوای سرد!

محققان مرکز Helmholtz در آلمان پس از بررسی کارخانه تولید مواد پروتئینی و کشتارگاه به این نتیجه رسیدند دمای ۱۰ درجه مستعد شیوع کروناویروس است.

آنها متوجه شدند یک فرد مبتلا در کارخانه توانسته دیگران را در فاصله ۸ متری آلوده کند.

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو