مدت ماندگاری ویروس کرونا روی ماسک چقدر است؟

منبع: گهر

10

1399/7/26

00:06


دکتر جهانپور (رئیس مرکز روابط عمومی وزارت بهداشت ) در رابطه با مدت ماندگاری ویروس کرونا روی ماسک به شرح زیر بیان کرد.

مدت ماندگاری ویروس کرونا روی ماسک؟

دکتر جهانپور مدت ماندگاری ویروس کرونا روی لایه بیرونی ماسک را یک هفته اعلام کرد.

393326 Gahar ir مدت ماندگاری ویروس کرونا روی ماسک چقدر است؟

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو