بارش سنگین برف در پیست اسکی دیزین

منبع: برترین ها

7

1399/9/2

08:23


باشگاه خبرنگاران، ویدئویی از بارش سنگین برف در پیست اسکی دیزین را منتشر کرد.

باشگاه خبرنگاران، ویدئویی از بارش سنگین برف در پیست اسکی دیزین را منتشر کرد.

بارش سنگین برف در پیست اسکی دیزین

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو