این روزنامه به نقل از دو منبع آگاه نوشت: ترامپ پس از انتخابات نوامبر در جلسات مختلف به مشاورانش گفته است که در نظر دارد خودش را عفو کند. او پرسیده است که آیا باید خودش را عفو کند یا نه، و اینکه چه تبعات سیاسی و حقوقی در انتظار وی است.

ترامپ سال ۲۰۱۸ در توئیتی نوشت: این حق مسلم را دارم که خودم را عفو کنم.

هنوز مشخص نیست که آیا ترامپ پس از حمله چهارشنبه شب هوادارانش به کنگره نیز در این باره بحث کرده است یا نه.

حقوقدانان می گویند که پاسخی قطعی در خصوص اینکه آیا یک رئیس جمهوری می تواند خودش را عفو کند یا خیر، وجود ندارد. تاکنون هیچ رئیس جمهوری در آمریکا خودش را عفو نکرده است.

برخی کارشناسان حقوقی می گویند که اقدام رئیس جمهوری برای عفو خود، خلاف قانون اساسی است؛ زیرا هیچ فردی نباید در پرونده خودش، قاضی باشد.

به دنبال حمله هواداران ترامپ، درخواست ها برای استیضاح و برکناری وی افزایش یافته است. تاکنون شماری از مقام های دولت در اعتراض به وی از سمت خود استعفا کرده اند.