سقوط چندین خودرو در زمین بیمارستان ناپل

منبع: برترین ها

41

1399/10/19

22:20


در پی فرو نشستن زمین در بیمارستان شهر «ناپل» در ایتالیا، چندین خودرو در حفره بزرگی سقوط کردند.

سیما نیوز: در پی فرو نشستن زمین در بیمارستان شهر «ناپل» در ایتالیا، چندین خودرو در حفره بزرگی سقوط کردند. 

سقوط چندین خودرو در زمین بیمارستان

مطالب مشابه