جو بایدن روز جمعه در معرفی وزیران بازرگانی و کار کابینه خود، این مطلب را مطرح کرد.

وی افزود: معرفی برنی سندرز را به عنوان وزیر کار خود در نظر گرفته است اما سندرز موافقت کرده است که نمی‌تواند با یک انتخابات ویژه برای جایگزینی وی، کنترل سنا را به خطر بیندازد.

رئیس جمهوری منتخب آمریکا اضافه کرد این دو توافق کردند که در زمینه کار و حقوق صاحبان سهام با هم کار کنند.

بایدن خواستار تسریع بررسی صلاحیت گزینه‌های پیشنهادی وی برای تصدی مسئولیت وزارت‌خانه‌ها در سنای آمریکا شد و گفت: با توجه به همه‌گیری کرونا و عمیق شدن بحران اقتصادی، فرصتی برای از دست دادن نداریم.

بایدن آمار اشتغال ماه گذشته این کشور را ترسناک توصیف کرد و افزود: این آمار نشان می‌دهد که میلیون‌ها آمریکا تحت آسیب قرار گرفته‌اند.

استیضاح ترامپ

رئیس جمهوری منتخب آمریکا درباره اینکه آیا از استیضاح دونالد ترامپ حمایت خواهد کرد، گفت: تمرکز من نخست بر مبارزه با کرونا و در گام بعدی توزیع واکسن است.

بایدن افزود: ما چهار هزار کشته در روز گذشته داشتیم و این نخستین نگرانی من است که این بیماری را تحت کنترل درآوریم.

وی با بیان اینکه علاوه بر آن، تمرکز من بر احیای اقتصاد است، ادامه داد: اگر کنگره بخواهد استیضاح کند، این به خودشان مرتبط است.ما کارمان را انجام می‌دهیم و کنگره هم می‌تواند کار خودش را انجام دهد.

رئیس جمهوری منتخب آمریکا درباره دیدار با رئیس مجلس نمایندگان و سران دموکرات هم گفت: ما درباره برنامه خودم و آنچه که آنها می‌خواهند به من بگویند، امروز بعدازظهر با نانسی پلوسی و سران دموکرات دیدار خواهم داشت.

خبر در حال تکمیل است