تصاویری از دنیای اعجاب‌انگیز اعماق دریا

منبع: برترین ها

12

1399/11/3

11:00


تصاویری از دنیای اعجاب‌انگیز اعماق دریا در فضای مجازی منتشر شده است.

برترین‌ها: تصاویری از دنیای اعجاب‌انگیز اعماق دریا در فضای مجازی منتشر شده است.

این ماهی که می‌بینید، سرش شفاف است و از این عجیب‌تر اینکه دو سوراخ ریز جلوی صورتش چشماش نیست! در واقع آنها سوراخ بینی‌اش حساب می‌شوند!

تصاویری از دنیای اعجاب‌انگیز اعماق دریا

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو