جملات انگیزشی درباره شجاعت | انگیزه خود برای نترسیدن از مشکلات را بالا ببرید

جملات انگیزشی درباره شجاعت | انگیزه خود برای نترسیدن از مشکلات را بالا ببرید


منبع: مینویسم

231

1399/11/27

10:51


جملات انگیزشی در مورد شجاعت

شما برای موفقیت در هر کاری باید انگیزه، پشتکار و شجاعت داشته باشید که بتوانید آن کار را انجام دهید. اگر برای انجام کارها در مسیر رسیدن به موفقیت و پیروزی شجاعت نداشته باشید و بترسید، آن کار به درستی انجام نمی شود و شما به هدف و خواسته ی خود نمی رسید. پس همیشه برای انجام هر کاری حتما شجاعت داشته باشید تا بدون ترس آن را انجام دهید. شما برای اینکه به اهداف خود برسید چه کارهایی انجام می دهید؟ جملات انگیزشی به رشد و توسعه فردی شما کمک می کند، خواندن جملات انگیزشی درباره شجاعت و شجاع بودن و تکرار آن ها، نوشتن جملات روی کاغذ، عمل کردن به آن ها می تواند کمک بزرگی به شما در رسیدن به اهداف و آرزوهایتان بکند. در متن زیر چند جمله انگیزه بخش درباره شجاعت و نترسیدن آورده شده است. امیدوارم از این جملات انگیزشی شجاعت استفاده کنید و به هدف هایی که دارید برسید. خواندن جملات انگیزشی موفقیت در زندگی توصیه می شود.

جملات انگیزشی در مورد شجاعت

متن انگیزشی درباره شجاع بودن و ریسک کردن

وقتی احساست درسته و افکار درستی داری، ریسک کردن و شجاع بودن برات لذت بخش خواهد بود! بهت کمک می کنه به هدف اصلیت نزدیک تر بشی و از مسیرت کاملا لذت ببری، پس شجاع باش و با برنامه ریزی ریسک کن و تکیه گاه خودت باش!

****************

جمله انگیزشی درباره شکست ترس ها

تا زمانی که ترس هاتو شکست ندی، نمیفهمی چقدر قدرتمندی!

****************

جمله زیبا درباره ی جسور بودن

انسان های موفق امروز، کودکان جسور دیروز بوده اند.

جسور باش

اولین باش

به این افتخار کن که چیز ها را از زاویه متفاوت می بینی و متفاوت دیده می شوی

روزی می رسد که شگفت انگیزی ات را با دنیا جشن می گیری!

****************

جملات زیبا و انگیزشی درباره شجاعت

متن انگیزشی شجاعت

 • وقتی روز جدیدی شروع می شود جرات کن و قدرشناسانه تبسمی کن.
 • وقتی به تاریکی رسیدی، جرات کن و اولین کسی باش که شمعی روشن می کند.
 • وقتی بی عدالتی وجود دارد، جرات کن اولین کسی باشی که آن را محکوم می کند.
 • به نظرت می رسد زندگی دارد به زمینت می زند، جرات کن و با مشکل ستیز کن.
 • احساس خستگی و نا امیدی می کنی، جرات کن و به راهت ادامه بده.
 • وقتی زمانه سخت می شود، جرات کن و از آن سخت تر شو.
 • وقتی پایان یک عشق آزارت می دهد، جرات کن و دوباره عاشق شو.
 • وقتی کسی را دیدی که گم شده است، جرات کن و راه را به او نشان بده.
 • وقتی دوستی به زمین افتاد، جرات کن و اولین کسی باش که دستش را به سوی او دراز می کنی.
 • وقتی احساس شادمانی می کنی، جرات کن و دل کسی را شاد کن.
 • جرات کن و به بهترین کسی که می توانی، تبدیل شو.

****************

جمله انگیزه بخش در مورد شجاعت

دقت کردی!

درد آزارت میده ولی قوی تر می شی

ترس شجاع ترت می کنه

وقتی دلت می شکنه عاقل تر می شی.

****************

جمله انگیزشی در مورد شجاع بودن

تنها دیواری که بین تو و آرزوهات وجود داره، ترس هاته پس شجاع باش.

****************

جمله انگیزشی در مورد شجاعت برای دختر ها

به محض این که به یک دختر شجاع و ترس تبدیل شوی، زندگی ات دیگر هیچ محدودیتی ندارد!

متن انگیزشی درباره شجاعت

متن در مورد دختر قوی بودن جمله درباره استقلال و قدرت دختران

متن با انگیزه در مورد شجاعت – روبرو شدن با ترس ها

اگر با ترس هات روبرو نشی، بهشون فرصت بزرگ تر شدن دادی!

با ترس هایت روبرو شو، آن چه می خواهی آن سوی ترس هاست…..!

****************

متن زیبا درباره شجاعت و شهامت

یکی از شاد ترین لحظات زندگی شما زمانی است که شهامت و شجاعت پذیرفتن چیزی را که نمی توانید تغییر دهید را پیدا می کنید.

****************

متن انگیزشی در مورد شجاعت داشتن

امید یعنی: آرزو کنی یک اتفاق بیفته.

ایمان یعنی: باور کنی یک اتفاق میفته.

شجاعت یعنی: کاری کنی که اون اتفاق بیفته.

****************

جمله انگیزشی با شحاعت قدم برداشتن

شجاعت یعنی: بترس، بلرز اما قدم اول رو بردار…

تمام موفقیت های زندگی پشت همین قدم اول هست…..!

****************

متن انگیزشی در مورد شجاعت و نترسیدن

چه کسی است که از دوست داشتن و ندانستن آینده نترسد؟

در دوست داشتن و جلو رفتن در رابطه ی صمیمانه حتما ترسی وجود دارد.

تصمیم با ماست که با وجود ترس، شجاعت تجربه کردن و تلاش کردن را داشته باشیم یا در فضای زندگی ای که به آن عادت کرده ایم باقی بمانیم و احساس امنیت کنیم.

****************

متن انگیزشی درباره شجاع و جنگجو بودن

یاد بگیریم هر آن چه هستیم اعم از ظاهرمان، گذشته مان، اشتباهات مان، بد گمانی هایمان، ضعف هایمان و ترس هایمان را دوست بداریم، باید برای خودمان بجنگیم و پای آن چه هستیم و آن چه خواهیم باشیم، بایستیم. باید به جای قربانی بودن، شجاع و جنگجو باشیم.

****************

جمله زیبا درباره شجاعت

ارزش خودتو بدون! باید شجاعت پیدا کنی که میز را ترک کنی اگر دیگر احترام سرو نمی شود…!

****************

جمله انگیزه بخش برای شجاعت داشتن

در این جهان بزرگ ترین شهامت این است که ذهن کنار گذاشته شود و شجاع ترین فرد کسی است که بتواند بدون مانع ذهن به این جهان بنگرد، درست بدان گونه که هست.

****************

متن خاص و انگیزشی در مورد شجاعت

شجاعت این نیست که نترسی، شجاعت اینه که نزاری ترست باعث بشه هیچ وقت سمتش نری!

با تمام توانت برو سمت آرزوهات، و هر چیزی که توی مسیر پیش میاد. ما به دنیا اومدیم که زندگی کنیم نه این که زندگی رو نگه داری برای هر موقع که شرایطش پیش اومد! زندگی رو نگه ندار پاشو همین امروز زندگی کن.

****************

متن انگیزشی درباره شجاعت برای موفقیت

یکی از مهم ترین ویژگی افراد موفق و ثروتمند، شجاع بودن است. آن ها شجاعت ریسک کردن را دارند، تا زمانی که شما ریسک نکنید و چیز های جدید را تجربه نکنید به فرد موفق و ثروتمند تبدیل نمی شوید.

****************

جمله انگیزشی در مورد شجاعت داشتن

تو زندگی دقیقا همون چیزی گیرت میاد که شجاعت درخواستش رو داشته باشی!! به کم قانع نباش…..

****************

متن انگیزشی – با شجاعت کار درست انجام دادن

شجاعت بدون ترس زندگی کردن نیست! شجاعت یعنی تا سر حد مرگ بترسی ولی هر طور شده کاری که درسته رو انجام بدی!

جمله با انگیزه در مورد شجاعت

جمله زیبا درباره شجاع بودن – تحقق رویاها

تمام رویا های ما می توانند محقق شوند، اگر ما شجاعت دنبال کردن آن ها را داشته باشیم.

****************

متن انگیزشی درباره نشان دادن شجاعت

اگر شجاعت تغییر را بدست آوریم، یک روز هم نوبت ما می شود که داستان تغییر و پیشرفتمان را برای دیگران تعریف کنیم.

شجاعت در وجود همه ما هست، فقط باید نشان دهیم که شجاع هستیم.

****************

متن زیبا و خاص درباره شجاعت

شجاعت همیشه فریاد کشیدن نیست…

شجاعت گاهی صدای آرامی است….

که در پایان روز می گوید، فردا دوباره تلاش خواهم کرد!

بیشتر بخوانید: جملات انگیزشی کوتاه تاثیر گذار و امید بخش

جمله انگیزشی در مورد موفقیت با شجاعت

موفق شدن شجاعت می خواهد، شجاعت می خواهد که متفاوت باشید، شجاعت می خواهد که موفق باشی چون موفق نبودن خیلی خیلی آسان تر است..!

****************

جمله انگیزشی در مورد شجاعت در تصمیم گیری

شجاعت یعنی هیچ وقت اجازه ندهی ترس هایت بر روی تصمیم هایت اثر بگذارد….

****************

جمله انگیزشی درباره شجاعت – تغییر دادن زندگی

شجاعت داشته باش برای تغییرات اساسی در زندگیت، اون موقع است که خداوند از طریق قوانین بی نظیر و بی تغییرش بهت کمک می کنه تا ایده های زندگیتو پیدا کنی!

****************

جمله زیبا درباره شجاعت و مهربان بودن

داشتن یک قلب مهربان در این دنیای بی رحم ضعف نیست، شجاعت است!!

****************

متن انگیزشی در مورد شجاعت شروع کردن

چیزی که لازم داری

نه بابای پولداره، نه خارج از ایران بودنه، نه آقا زاده و حرب اللهی بودنه و نه شانس

فقط شجاعت شروع کردن است!

****************

جمله انگیزشی در مورد جسور بودن

موفقیت یا شکست، هیچ کدوم پایان کار نیست!

چیزی که مهمه جسارت شماست برای ادامه دادن به مسیری که دوست دارید….

****************

جمله انگیزشی درباره جرات داشتن

وقتی جرات پریدن را داشته باشی برای همیشه نسبت به کسی که ترسید متفاوت زندگی می کنی…!

فروشگاه قطعات آسانسور

مطالب مشابه