سی‌سخت، ۳روز پس از زلزله

منبع: برترین ها

104

1399/12/2

23:51


گزارشی از اوضاع مردم زلزله زده سی‌سخت در استان کهگیلویه را مشاهده کنید.

سیما نیوز: گزارشی از اوضاع مردم زلزله زده سی‌سخت در استان کهگیلویه را مشاهده کنید.

۳شب در سرما بدون هیچ کمکی در سی‌سخت!

مطالب مشابه