کشف خمپاره عمل نکرده از جنگ تحمیلی در مریوان

منبع: برترین ها

3

1400/1/20

11:25


رییس آتش نشانی مریوان از حضور نیروهای آتش نشانی در محل و بستن مسیر های منتهی به محل خبر داد و گفت: خمپاره عمل نکرده توسط نیروهای نظامی خنثی و به محل امن منتقل شد.

کوردتودی: رییس آتش نشانی مریوان از حضور نیروهای آتش نشانی در محل و بستن مسیر های منتهی به محل خبر داد و گفت: خمپاره عمل نکرده توسط نیروهای نظامی خنثی و به محل امن منتقل شد.

کشف خمپاره عمل نکرده بجامانده از جنگ تحمیلی در مریوان

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو