به گزارش دنیای اقتصاد، قیمت دلار و یورو امروز در صرافی بانک ملی ایران اعلام شد.

صرافی ملی 12

بر این اساس قیمت خرید دلار آمریکا ۲۰,۲۳۴(بیست هزار و دویست و سی و چهار تومان) و قیمت فروش دلار آمریکا ۲۰,۶۴۳(بیست هزار و ششصد و چهل و سه تومان) اعلام شد.

همچنین براساس اعلام صرافی بانک ملی ایران قیمت خرید یورو ۲۴,۶۰۰(بیست و چهار هزار و ششصد تومان) و قیمت فروش یورو ۲۵,۰۹۷(بیست و پنج هزار و نود و هفت تومان) است.