به گزارش دنیای اقتصاد، عمده قیمت ها امروز در بازار بر مدار افزایش پیش رفتند.

قیمت طلا 123

قیمت اونس طلا امروز

هر اونس طلا، امروز به ۱,۸۳۱ (یک هزار و هشتصد و سی و یک) دلار رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۰۳ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر اونس طلا
قیمت (دلار) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱,۸۳۱ ۱ ۰.۰۳ 06:00
۱,۸۳۰ ۱۵ ۰.۸۳ روز قبل
۱,۸۱۵ ۳۲ ۱.۷۶ ۲ روز پیش

 

قیمت گرم طلا ۱۸ عیار امروز

قیمت طلا بالا رفت و هر گرم طلا ۱۸ عیار امروز با افزایش ۲.۹ درصدی، از ۹۰۸,۷۰۰ (نهصد و هشت هزار و هفتصد ) تومان به ۹۳۵,۹۰۰ (نهصد و سی و پنج هزار و نهصد ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۹۳۵,۹۰۰ ۲۷,۲۰۰ ۲.۹ 17:17
۹۰۸,۷۰۰ ۱۱,۶۰۰ ۱.۲۷ ۲ روز پیش
۸۹۷,۱۰۰ -۴۲,۸۰۰ -۴.۷۸ ۳ روز پیش

 

آخرین نرخ مثقال طلا ۱۸ عیار

در بازار امروز هر مثقال طلا ۱۸ عیار نسبت به ۲ روز پیش، با ۱۱۶۰۰۰ تومان افزایش، ۴,۰۵۲,۰۰۰ (چهار میلیون و پنجاه و دو هزار) تومان نرخ گذاری شد.

قیمت دلار در بازار آزاد امروز

قیمت دلار در بازار آزاد، امروز به ۲۱,۴۸۰ (بیست و یک هزار و چهارصد و هشتاد ) تومان رسید که نسبت به ۲ روز پیش، افزایش ۱.۱۶ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار در بازار آزاد
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۲۱,۴۸۰ ۲۵۰ ۱.۱۶ 17:16
۲۱,۲۳۰ ۴۳۰ ۲.۰۲ ۲ روز پیش
۲۰,۸۰۰ -۱,۰۰۰ -۴.۸۱ ۳ روز پیش

 

قیمت دلار در بازار متشکل امروز

دلار در بازار متشکل امروز با افزایش ۰.۳۸ درصدی، از ۲۰,۴۶۱ (بیست هزار و چهارصد و شصت و یک ) تومان به ۲۰,۵۴۰ (بیست هزار و پانصد و چهل ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار در بازار متشکل
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۲۰,۵۴۰ ۷۹ ۰.۳۸ 15:10
۲۰,۴۶۱ -۱۷۹ -۰.۸۸ ۲ روز پیش
۲۰,۶۴۰ -۸۷۹ -۴.۲۶ ۳ روز پیش

 

قیمت یورو در بازار آزاد امروز

یورو در بازار آزاد امروز با افزایش ۳.۰۳ درصدی، از ۲۵,۵۸۲ (بیست و پنج هزار و پانصد و هشتاد و دو ) تومان به ۲۶,۳۸۲ (بیست و شش هزار و سیصد و هشتاد و دو ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر یورو در بازار آزاد
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۲۶,۳۸۲ ۸۰۰ ۳.۰۳ 13:20
۲۵,۵۸۲ ۵۸۱ ۲.۲۷ ۲ روز پیش
۲۵,۰۰۱ -۱,۲۸۹ -۵.۱۶ ۳ روز پیش

 

آخرین نرخ پوند

در بازار امروز پوند نسبت به ۲ روز پیش، با ۷۷۷ تومان افزایش، ۳۰,۳۱۰ (سی هزار و سیصد و ده ) تومان نرخ گذاری شد.

جدول قیمت ۳ روز اخیر پوند
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۳۰,۳۱۰ ۷۷۷ ۲.۵۶ 13:20
۲۹,۵۳۳ ۵۷۲ ۱.۹۳ ۲ روز پیش
۲۸,۹۶۱ -۱,۲۸۴ -۴.۴۴ ۳ روز پیش

در اکوایران ببینید:بازگشت صف دلار سهمیه‌ای به بازار ارز

آخرین نرخ درهم امارات (حواله)

همچنین درهم امارات (حواله) با افزایش ۲.۴۱ درصدی نسبت به ۲ روز پیش، ۵,۹۱۰ (پنج هزار و نهصد و ده ) تومان معامله شد.

جدول قیمت ۳ روز اخیر درهم امارات (حواله)
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۵,۹۱۰ ۱۴۳ ۲.۴۱ 17:17
۵,۷۶۷ -۴۳ -۰.۷۵ ۲ روز پیش
۵,۸۱۰ -۲۷۰ -۴.۶۵ ۳ روز پیش

 

آخرین نرخ لیر ترکیه

لیر ترکیه امروز با کاهش ۰.۳۸ درصدی، از ۲,۶۳۰ (دو هزار و ششصد و سی ) تومان به ۲,۶۲۰ (دو هزار و ششصد و بیست ) تومان رسید.

آخرین نرخ دلار کانادا

دلار کانادا در بازار داخلی هم ۱۷,۸۵۹ (هفده هزار و هشتصد و پنجاه و نه ) تومان قیمت خورد.

قیمت سکه امامی امروز

قیمت سکه امامی به 9,545,000 (نه میلیون و پانصد و چهل و پنج هزار) تومان رسید که نسبت به 2 روز پیش، افزایش 2.14 درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه امامی
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۹,۵۴۵,۰۰۰ ۲۰۵,۰۰۰ ۲.۱۴ 17:18
۹,۳۴۰,۰۰۰ ۵۰,۰۰۰ ۰.۵۳ ۲ روز پیش
۹,۲۹۰,۰۰۰ -۲۷۵,۰۰۰ -۲.۹۷ ۳ روز پیش