شاخص قیمت تولید کننده تغببرات قیمت در مبداء تولید را نشان می دهد، به بیان دیگر این شاخص پیشرانی برای شاخص قیمت مصرف کننده یا تورم محسوب می شود. از همین رو بررسی این شاخص پیشنگر تصویری مناسب از تورمی که قرار است مصرف کننده متحمل شود، می دهد. زمانی که یک کالا تولید می شود فرایند را باید در بازار طی کرده تا به دست مصرف کننده خرد برسد. عموما افزایش قیمت یک کالا در مبدا تولید آن با یک وقفه زمانی خود را در بهایی که تقاضا کننده ی خرد پرداخت می کند، نمایان می شود.

در مورد بخش خدمات این فاصله بازاری کم تر از سایر بخش ها است. در بسیاری از زیر شاخه های بخش خدمات ارتباط مصرف کننده خرد با ارائه دهنده سطح کلان خدمات مسقیم است و تغییر قیمتی که در مبدا ارائه خدمات رخ میدهد، مستقیم و بی وقفه بر شاخص قیمت مصرف کننده یا تورم اثر خواهد گذاشت. البته در برخی از زیر شاخه ها نیز تغییر در مبدا ارائه خدمات ممکن است با فاصله بر قیمت پرداختی مصرف کننده خرد رخ دهد.

تورم فصلی بخش خدمات

تورم فصلی شاخص تولید کننده بخش خدمات در زمستان ۹۹، ۷.۶ درصد رقم خورده است. به بیان دیگر بهای خدمات در زمستان سال گذشته نسب به فصل پاییز بالغ بر ۷ درصد گران تر شده است. این در حالیست که تورم فصلی تابستان و پاییز ۹۹ به ترتیب ۱۱.۸ و ۱۱.۶ درصد رقم خورده است، این امر بیانگر این است که در فصل زمستان روند افزایش در این بخش نزولی شده است. البته تورم فصلی رقم خورده در پاییز و تابستان ۹۹، بالاترین نرخ تورم فصلی بخش خدمات در دهه ۹۰ است.

متن کامل این گزارش را با تیتر «ثبت بالاترین تورم تولید در دهه 90؛گرانی در کمین هشت بخش»‌ در اقتصادنیوز بخوانید.