سید رضا مظهری، مدیر اجرایی فاز سوم مطالعات بالینی واکسن تولیدی ستاد اجرایی فرمان امام(ره) روز پنجشنبه تعداد داوطلبان مرحله سوم تست انسانی واکسن کوو ایران برکت را حدود ۲۰ هزار نفر اعلام کرد و افزود: تزریق واکسن به ۱۲ هزار داوطلب مرحله سوم در شهرهای تهران و کرج تا هفته اول خرداد ماه ۱۴۰۰ به پایان می رسد.

وی با اشاره به اینکه تزریق عمومی مرحله سوم تست انسانی این واکسن از ۲۴ اردیبهشت ماه آغاز شده است، ادامه داد: ۱۰ هزار داوطلب اول مرحله سوم تست انسانی واکسن کوو ایران برکت هم واکسن خود را دریافت می کنند.

مظهری تاکید کرد: تزریق این واکسن ایرانی از پایان هفته اول خرداد ماه در سایر شهرهای کشور آغاز می شود و حدود ۱۰ روز هم تزریق واکسن در مناطق طول می کشد و با این کار عملا تزریق مرحله سوم به پایان می رسد.