انتقاد هنرمندانه یک عکاس به دوران مدیریت کلانتری

انتقاد هنرمندانه یک عکاس به دوران مدیریت کلانتری


منبع: برترین ها

13

1400/4/4

01:31


مصطفی شانه‌چی، عکاس در پستی اینستاگرامی به مدل نشستن عیسی کلانتری، رئیس سازمان محیط زیست در بازدید از بیمارستان بستری خبرنگاران محیط زیستی که در حادثه واژگونی اتوبوس آذربایجان غربی مصدوم شده بودند، واکنش نشان داد.

برترین‌ها: مصطفی شانه‌چی، عکاس در پستی اینستاگرامی به مدل نشستن عیسی کلانتری، رئیس سازمان محیط زیست در بازدید از بیمارستان بستری خبرنگاران محیط زیستی که در حادثه واژگونی اتوبوس آذربایجان غربی مصدوم شده بودند، واکنش نشان داد.

وی اقدامات دوره ریاست کلانتری را با تلفیق تصاویری از سوء مدیریت‌ها در حوزه محیط زیست مازندران و رئیس سازمان محیط زیست به نقد کشید.

شانه‌چی در این پست اینستاگرامی نوشت:

قسمتی از فعالیتهای ریاست محترم سازمان حفاظت محیط زیست کشور جناب آقای دکتر کلانتری در زمان رویارویی با معضلات زیست محیطی مازندران که بنده فقط بخشی کوچکی از آنرا گزارش تهیه کردم.

1_آتشسوزی بخشی از جنگلهای نکا
2_برداشت بی رویه از بستر رودخانه تجن
3_کشت برنج همجوار با دپوی زباله جویبار
4_تخلیه فاضلاب در رودخانه هراز
5_دپوی پنجاه ساله زباله در کنار رودخانه هراز
6_مرگ سریالی پرندگان میانکاله
7_دپوی زباله در جنگلهای هیرکانی منطقه اندرگلی سواد کوه
8_تخلیه پساب شهرک صنعتی در رودخانه
9_آتش سوزی تکراری پناهگاه حیات وحش میانکاله
10_برداشت بیرویه خاک از بستر مرداب ولوکلا بابل

واکنش جالب به نشستن کللانتری

واکنش جالب به نشستن کللانتری

واکنش جالب به نشستن کللانتری

واکنش جالب به نشستن کللانتری

واکنش جالب به نشستن کللانتری

واکنش جالب به نشستن کللانتری

واکنش جالب به نشستن کللانتری

واکنش جالب به نشستن کللانتری

واکنش جالب به نشستن کللانتری

واکنش جالب به نشستن کللانتری

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو