این‌هم تالاب گورالعظیم!

منبع: برترین ها

10

1400/4/20

00:44


سوء مدیریت در آبرسانی به نالاب هورالعظیم منجر به مرگ خاموش "ماهیان و گاومیش‌ها" در تین تالاب شده است. موضوعی که سوژه کارتونی در خبرگزاری تسنیم شد.

سوء مدیریت در آبرسانی به نالاب هورالعظیم منجر به مرگ خاموش "ماهیان و گاومیش‌ها" در تین تالاب شده است. موضوعی که سوژه کارتونی در خبرگزاری تسنیم شد.

این‌هم تالاب گورالعظیم!

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو