به گزارش دنیای اقتصاد، قیمت دلار و یورو امروز در صرافی بانک ملی ایران اعلام شد.

صرافی ملی 12

بر این اساس قیمت خرید دلار آمریکا ۲۴,۱۶۰(بیست و چهار هزار و صد و شصت تومان) و قیمت فروش دلار آمریکا ۲۴,۶۴۸(بیست و چهار هزار و ششصد و چهل و هشت تومان) اعلام شد.

همچنین براساس اعلام صرافی بانک ملی ایران قیمت خرید یورو ۲۸,۸۸۲(بیست و هشت هزار و هشتصد و هشتاد و دو تومان) و قیمت فروش یورو ۲۹,۴۶۶(بیست و نه هزار و چهارصد و شصت و شش تومان) است.