پرواز خودرو در کالیفرنیا!

منبع: برترین ها

5

1400/4/29

22:28


ویدئویی از پرواز عجیب یک خودرو با سرعت زیاد در کالیفرنیای آمریکا را که در فضای مجازی پربازدید شده، مشاهده کنید.

برترین‌ها: ویدئویی از پرواز عجیب یک خودرو با سرعت زیاد در کالیفرنیای آمریکا را که در فضای مجازی پربازدید شده، مشاهده کنید.

پرواز خودرو در کالیفرنیا!

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو