جوان‌ترین متهم ارزی به ایستگاه آخر رسید

منبع: برترین ها

9

1400/7/22

13:23


سال ۱۳۹۹ برای او دادگاهی برگزاو آن بار گفته شد که مجموع ارز‌هایی که اسدبیگی گرفته برابر با یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار بوده. همین عدد دیگر از همانجا اسدبیگی را نه فقط یک مدیر نالایق، بلکه تبدیل به متهم ارزی کرد.

ایران خبر: اولین بار آبان ۱۳۹۷ دادستان تهران اعلام کرد که فردی در خوزستان شرکتی را خریداری کرده که از سال ۹۴ تا ۹۶ حدود ۸۰۰ میلیون دلار گرفته و تاکنون تعهدات ارزی خود را انجام نداده است.

سال ۱۳۹۹ برای او دادگاهی برگزاو آن بار گفته شد که مجموع ارزهایی که اسدبیگی گرفته برابر با یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار بوده. همین عدد دیگر از همانجا اسدبیگی را نه فقط یک مدیر نالایق، بلکه تبدیل به متهم ارزی کرد.

متهم ارزی به کسی می گویند که ارز دولتی گرفته باشد تا چیزی وارد کند، اما نه تنها وارد نکرده بلکه آن ارز را در بازار فروخته است.

جوان‌ترین متهم ارزی به ایستگاه آخر رسید

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو