اشتباه چترباز اسپانیایی مقابل چشمان فرمانده

منبع: برترین ها

6

1400/7/23

05:06


فرود ناشیانه چتربازی که پرچم اسپانیا را در رژه روز ملی این کشور حمل می‌کرد، سوژه دوربین خبرنگاران شد.

خبر فوری: فرود ناشیانه چتربازی که پرچم اسپانیا را در رژه روز ملی این کشور حمل می‌کرد، سوژه دوربین خبرنگاران شد.

این چترباز که عهده‌دار حمل پرچم کشورش بود، لحظاتی پیش از فرود دچار اشتباه شد و چترش به تیر چراغ گیر کرد. او مدتی در برابر چشم همگان در هوا معلق ماند. 

اشتباه چترباز اسپانیایی مقابل چشمان فرمانده

 

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو