شیوه بار زدن چمدان‌ها در قسمت بار هواپیما

منبع: برترین ها

19

1400/7/25

12:37


شیوه بار زدن چمدان‌ها و وسایل مسافران در قسمت بار هواپیما را در این ویدئو ببینید.

برترین‌ها: شیوه بار زدن چمدان‌ها و وسایل مسافران در قسمت بار هواپیما را در این ویدئو ببینید.

شیوه بار زدن چمدان‌ها در قسمت بار هواپیما

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو