فعال سیاسی اصلاح طلب در توئیتی نوشت: ‌برخلاف ماه۳۴ ‎قانون انتخابات ریاست جمهوری و اصول ۲،۳،۲۳،۲۸،۳۳،۸۴ ‎قانون اساسی و میثاق حقوق مدنی سیاسی و ماده ۹ ‎قانون مدنی!

تحصیل و اقامت فرزندان در خارج از کشور و .. موجب رد صلاحیت افراد شده و لیکن عضویت و حضور فرزندان سایرین در سازمان منافقین تکلیفش روشن نیست!؟

photo_2021-12-19_13-01-11