مهمترین راه مقابله با اومیکرون

29

1400/9/28

22:24


رییس انستیتو پاستور ایران گفت:‌ مهمترین نکته در بحث مقابله با اومیکرون استفاده از ماسک است زیرا انتقال این سویه بسیار بیشتر از سویه‌های دیگر است.

مهمترین راه مقابله با اومیکرون

به گزارش بهداشت نیوز، علیرضا بیگلری با بیان اینکه امروز (یکشنبه) اولین مورد واریانت اومیکرون به روش توالی یابی در انستیتو پاستور ایران مورد تایید قرار گرفت، افزود: با توجه به شیوع واریانت امیکرون در تعدادی از کشورهای جهان، آزمایشگاه مرجع کووید ۱۹ در انستیتو پاستور ایران کیت ویژه تشخیصی این واریانت را طراحی و در بین تعدادی از آزمایشگاه های منتخب شبکه ملی آزمایشگاه های کووید ۱۹ کشور که شامل بیش از ۵۰۰ آزمایشگاه است، توزیع کرد.

رییس انستیتو پاستور ایران افزود: بعد از دریافت نمونه های مشکوک، کار توالی یابی را انجام شد که امروز صبح اولین مورد واریانت اومیکرون به روش توالی یابی در انستیتو پاستور ایران مورد تایید قرار گرفت. با توجه به تایید این موضوع امیدواریم که با رعایت پروتکل ها و تدوین سیاست های صحیح بتوانیم شاهد آن باشیم که با توجه به حجم بسیار خوب واکسیناسیونی که در کشورصورت گرفته است با این واریانت به صورت جدی مقابله خوبی شود.

مطالب مشابه