سرقت فرش‌های گرانقیمت به بهانه قالیشویی

منبع: برترین ها

99

1400/11/28

13:08


باند حرفه‌ای سارقان فرش، با نصب آرم یکی از شرکت‌های معروف قالیشویی، قالی‌های گرانقیمت را به بهانه شست‌وشو سرقت کردند.

جامعه 24: باند حرفه‌ای سارقان فرش، با نصب آرم یکی از شرکت‌های معروف قالیشویی، قالی‌های گرانقیمت را به بهانه شست‌وشو سرقت کردند.

چند روز قبل مرد جوانی به پلیس مراجعه کرد و از سرقت ۵۰۰ میلیونی فرش‌های نفیس با شگردی خاص خبر داد. او گفت: برای سال جدید تصمیم گرفتیم فرش‌های نفیس و دستباف خانه را که بیش از ۵۰۰ میلیون تومان ارزش داشت، برای شست‌وشو به قالیشویی بدهیم.

در فضای مجازی به دنبال یک قالیشویی معتبر بودم و با دیدن تبلیغات یکی از قالیشویی‌های مطرح، با آن‌ها تماس گرفتم. چند شماره ثابت بود و فردی که تلفن را پاسخ داد، از من خواست با مدیریت تماس بگیرم. شماره مدیریت را که گرفتم، تلفن روی پاسخگوی خودکار بود پس از ثبت آدرس خانه چند ساعت بعد کارگران قالیشویی برای بردن فرش‌ها آمدند آن‌ها نه تنها لباس با آرم قالیشویی و خودرویی با همان آرم داشتند بلکه فاکتوری که به من دادند هم سربرگ قالیشویی مورد نظر را داشت.

بعد از بردن فرش‌ها چند روز بعد با تلفنی که روی برگه فاکتور بود تماس گرفتم تا ببینم چرا فرش‌ها را نیاوردند، اما در کمال ناباوری کسی که تلفن را جواب داد، به من گفت آنجا قالیشویی نبوده و چند نفر این خط و محل را به صورت موقتی اجاره کرده بودند.

بلافاصله به آدرس قالیشویی رفتم، اما هیچ خبری از قالیشویی نبود.

با شکایت مرد جوان، تحقیقات به دستور بازپرس دادسرای ویژه سرقت در حالی ادامه دارد که کارآگاهان با شکایت‌های مشابه دیگری مواجه شدند.

مطالب مشابه