بیان علمی پوکی استخوان به زبان ساده

12

1401/8/9

07:55


«پوکی استخوان» به‌معنی کاهش تراکم استخوان است که دو نوع بعداز پیری و بعداز یائسگی دارد. رایج‌ترین شکستگی در پوکی استخوان مربوط به شکستگی ستون فقرات است. تشخیص با یک دستگاه جذب‌سنجی اشعه ایکس با انرژی دوگانه و دستگاه DEXA انجام می‌شود که امتیاز T مساوی یا کمتر از 2.5 به‌معنای پوکی استخوان است.

بیان علمی پوکی استخوان به زبان ساده

کافه سلامت: «پوکی استخوان» به‌معنی کاهش تراکم استخوان است که دو نوع بعداز پیری و بعداز یائسگی دارد. رایج‌ترین شکستگی در پوکی استخوان مربوط به شکستگی ستون فقرات است. تشخیص با یک دستگاه جذب‌سنجی اشعه ایکس با انرژی دوگانه و دستگاه DEXA انجام می‌شود که امتیاز T مساوی یا کمتر از 2.5 به‌معنای پوکی استخوان است. درمان ابتدایی متکی بر داروهای «بیس‌فسفونات» مانند «آلندرونات» و «رزدرونات» است. در ویدئوی  «بیان علمی پوکی استخوان به زبان ساده»  با این موضوع بیشتر آشنا شوید.

مطالب مشابه


نظرات