تقلید صدای عادل و خسرو شکیبایی روی آنتن زنده

منبع: برترین ها

30

1401/8/9

09:49


ویدئویی از تقلید صدای عادل فردوسی پور و خسرو شکیبایی روی آنتن زنده صدا و سیما را ببینید.

برترین‌ها: ویدئویی از تقلید صدای عادل فردوسی پور و خسرو شکیبایی روی آنتن زنده صدا و سیما را ببینید.

تقلید صدای عادل و خسرو شکیبایی روی آنتن زنده

نظرات


تصویری


ویدئو