لحظه فرود اضطراری هواپیمای همسر چارلز سوم

منبع: برترین ها

13

1401/8/9

13:07


هواپیمای بویینگ ۲۰۰-۷۷۷ شرکت هواپیمایی بریتیش ایرویز که حامل ملکه کامیلا، همسر چارلز سوم بریتانیا بود، پس از آسیب شدید بر اثر برخورد پرنده با دماغه هواپیما، در فرودگاه هیترو فرود آمد.

همشهری آنلاین: هواپیمای بویینگ ۲۰۰-۷۷۷ شرکت هواپیمایی بریتیش ایرویز که حامل ملکه کامیلا، همسر چارلز سوم بریتانیا بود، پس از آسیب شدید بر اثر برخورد پرنده با دماغه هواپیما، در فرودگاه هیترو فرود آمد.

لحظه فرود اضطراری هواپیمای همسر چارلز سوم

نظرات