درگیری بین تعدادی از زندانیان زندان تربت‌جام

منبع: برترین ها

9

1401/8/17

19:31


درگیری میان تعدادی از زندانیان زندان تربت جام با حضور بموقع مسئولان زندان و مقامات ذیربط بدون هیچگونه آسیب و صدمه جانی خاتمه یافت.

ایسنا: درگیری میان تعدادی از زندانیان زندان تربت جام با حضور بموقع مسئولان زندان و مقامات ذیربط بدون هیچگونه آسیب و صدمه جانی خاتمه یافت.

درگیری بین تعدادی از زندانیان زندان تربت‌جام

براساس اعلام روابط عمومی سازمان زندان‌های استان خراسان رضوی شب گذشته برای لحظاتی در زندان تربت جام بین تعدادی از زندانیان درگیری رخ داد که این درگیری با حضور بموقع مسئولان زندان و مقامات ذیربط و مداخله آنها بدون هیچگونه آسیب و صدمه جانی خاتمه یافت.

مطالب مشابه


نظرات


تصویری


ویدئو