ببینید: تیتر کیهان درباره باخت ایران به انگلیس توجهات را به خود جلب کرد

منبع: ایران آرت

7

1401/9/4

16:56


تیتر روزنامه کیهان درباره نتیجه بازی ایران انگلیس توجهات را به خود جلب کرده است.

ایران آرت: تیتر روزنامه کیهان درباره نتیجه بازی ایران انگلیس در جام جهانی فوتبال قطر توجهات را به خود جلب کرده است. این بازی ۶بر۲ به نفع انگلیس به پایان رسید.

تیتر کیهان درباره بازی ایران انگلیس

مطالب مشابه


نظرات


تصویری


ویدئو