انگلی که به زامبی تبدیل می‌کند + ویدیو

منبع: دلتا پیام

6

1401/9/17

09:22


این قسمت انگل‌های جذاب‌تری را به نمایش گذاشتیم. انگلی که مورچه را به زامبی تبدیل می‌کند و انگلی که باعث بیماری مالاریا است.

انگلی که به زامبی تبدیل می‌کند + ویدیو

با مسبب بیماری مالاریا آشنا شوید

در قسمت اول این ویدیو به زندگی دو انگل هاری و کرم یال اسبی پرداختیم. در این قسمت انگل‌های جذاب‌تری را به نمایش گذاشتیم. انگلی که مورچه را به زامبی تبدیل می‌کند و انگلی که باعث بیماری مالاریا است. به نظر شما چند درصد از واکنش‌های بدن انسان و موجودات بخاطر وجود انگل‌ها است؟ انگل‌ها چقدر روی انسان‌ها تاثیر گذار هستند. می‌توانید قسمت اول زندگی انگل‌ها را در ویدیو انگل هاری و یال اسبی را بشناسید ببینید.

پیشنهاد دیدنی: ‌ویدیوی جذاب بزرگترین سرقت‌های بانک+ ویدیو را از دست ندهید.

مطالب مشابه


نظرات


تصویری


ویدئو