5 سال حبس و جریمه نقدی برای آزار و مزاحمت دیگران

منبع: سیمرغ

2

1402/6/22

14:13


5 سال حبس و جریمه نقدی برای آزار و مزاحمت دیگران

هرگونه مزاحمت و آزار و اذیت برای دیگران به 5 سال حبس و جریمه نقدی محکوم می شوددادستان عربستان در حساب توییتری آورده است: «مجازات آزار و اذیت و ایجاد مزاحمت اگر در محل کار یا تحصیل، محل اقامت و یا محل نگهداری رخ دهد، تا پنج سال زندان و جریمه تا ۳۰۰ هزار ریال(برابر با حدود ۸۰ هزار دلار) خواهد بود.

این دادستانی ادارات ذیربط در بخش دولتی و خصوصی را به اتخاذ تدابیر لازم برای پیشگیری از ایجاد مزاحمت و مبارزه با آن در چارچوب محیط کار فراخوانده است.

در بیانیه دادستانی عربستان تاکید شده است: هر فردی این حق را دارد که ایجاد مزاحمت را به جناح های ذیربط جهت اتخاذ تدابیر لازم گزارش کند.

در سال ۲۰۱۸ میلادی، عربستان سعودی قانون جدیدی را برای مبارزه با آزار و اذیت و ایجاد مزاحمت صادر کرد که هشتم ژوئن همان سال اجرایی شد.

این قانون دارای هشت ماده است که براساس آن هرگونه سخن، کار و یا ایما و اشاره ای که دارای مفاهیم جنسی خطاب به شخص دیگر باشد، جرم است.
 

مطالب مشابه


نظرات


تصویری


ویدئو