جواب تمرین و فعالیت صفحه ۱۶ فیزیک پایه دوازدهم ریاضی

جواب تمرین و فعالیت صفحه ۱۶ فیزیک پایه دوازدهم ریاضی


منبع: ماگرتا

1

1402/8/29

07:25


جواب تمرین و فعالیت صفحه ۱۶ فیزیک پایه دوازدهم رشته ریاضی و فیزیک از فصل ۱ حرکت بر خط راست قسمت ۱-۳ حرکت با شتاب ثابت ؛ برای مشاهده گام به گام این بخش در ادامه با آموزش و پرورش ماگرتا همراه باشید.

همچنین بخوانید : جواب تمرین صفحه ۱۴ فیزیک پایه دوازدهم ریاضی

جواب صفحه ۱۶ فیزیک پایه دوازدهم ریاضی

جواب تمرین ۱-۸ صفحه ۱۶ فیزیک پایه دوازدهم ریاضی

معادلهٔ سرعت – زمان متحرکی که در امتداد محور x حرکت می‌کند در SI به صورت v=−۱/۸t+۲/۲ است.
الف) سرعت متحرک در لحظهٔ t=۴/۰s چقدر است؟

جواب قسمت الف تمرین ۱-۸ صفحه ۱۶ فیزیک پایه دوازدهم ریاضی

ب) سرعت متوسط متحرک و جابه جایی آن در بازهٔ زمانی صفر تا t=۴/۰s چقدر است؟

جواب قسمت ب تمرین ۱-۸ صفحه ۱۶ فیزیک پایه دوازدهم ریاضی

پ) نمودار سرعت – زمان این متحرک را رسم کنید.

جواب قسمت پ تمرین ۱-۸ صفحه ۱۶ فیزیک پایه دوازدهم ریاضی

جواب فعالیت ۱-۲ صفحه ۱۶ فیزیک پایه دوازدهم ریاضی

در تمامی حالت‌های شکل زیر، خودروها در امتداد محور x و با شتاب ثابت در حرکت‌اند. حرکت هر یک از خودروها، توسط کدام یک از نمودارهای v−t توصیف می‌شود؟ همچنین توضیح دهید تندی کدام خودرو در حال افزایش (حرکت تندشونده) و تندی کدام خودرو در حال کاهش (حرکت کُند شونده) است.

نمودار (۱) برای خودرو (ب) است، زیرا v>۰ و a>۰ است و حرکت این خودرو تُندشونده و av>۰ است.
نمودار (۲) برای خودرو (الف) است، زیرا v>۰ و a

مطالب مشابه


نظرات


تصویری


ویدئو